Press "Enter" to skip to content

Open Brief aan VRT-journalisten

Beste Hanne Decoutere, Bart Verhulst, Goedele Wachters, Lieven Verstraete, Wim De Vilder,

Wij zijn een burgercollectief, dat prangende, wetmatige vragen stelt aan verantwoordelijken in onze maatschappij.

U werkt voor de VRT, een staatsinstelling en u wordt dus door ons, burgers, betaald.
U wordt verondersteld ons objectief te informeren. Dat is een evidentie.

Daarom onze open vraag:
Hoe verklaart u dat de VRT bijna geen andere visies ivm COVID weergeeft dan die van de regering, de Wereld-Gezondheidsorganisatie WHO, de EU en enkel die virologen dewelke het daarmee eens zijn?

Zou het kunnen dat u de opdracht kreeg om zo weinig mogelijk meningen weer te geven die niet overeenstemmen met die regerings-versie van de feiten? Dit allicht om de vaccinatiepercentages te doen verhogen?

Zo ja, van wie krijgt u die vingerwijzing dan?
Zo neen, hoe is dit dan mogelijk?

In het geval dat deze regerings-versie van de feiten in de komende jaren de juiste zou blijken te zijn en daardoor veel levens gered werden, is deze eenzijdige berichtgeving misschien achteraf nog een beetje te verdedigen.
Maar … en nu komt het, er zijn internationaal veel professoren, medici, zelfs Nobelprijswinnaars, journalisten en burgers, die absoluut overtuigd zijn dat dit hele gebeuren wereldwijd misbruikt wordt door de pharma-industrie, die vooral hun winsten en niet zozeer onze gezondheid voor ogen hebben. Nog erger wordt het dan als deze pharmareuzen onwaarheden verkondigen om de talloze bijwerkingen van hun experimentele mRNA-“vaccins” te verdoezelen. Deze bedrijven hebben in het verleden reeds letterlijk miljarden dollars schadevergoedingen moeten betalen voor bedrieglijke praktijken, zoals u ongetwijfeld weet.

Waarom komen de talrijke fatale bijwerkingen van de covid-injecties zoals bvb hartaanvallen door bloedklonters, amper in het nieuws?
Waarom baseert men alles op de zeer onnauwkeurige PCR-testen — waarvan zèlfs de WHO (!) nu eindelijk toegeeft dat ze niet voor diagnose kunnen dienen?
Waarom horen we weinig of niets over de alarmerende stijgingen in miskramen bij gevaccineerde moeders?
Valt het u niet op dat in de landen waar er maximaal gevaccineerd wordt, de medische problemen en sterfgevallen vervolgens records breken?

Stap voor stap worden de basisrechten van vrije keuze over het eigen lichaam verkracht, regelrecht tegen o.a. onze grondwet, de Neurenbergcode, de mensenrechten in. Allemaal onder tafel geveegd omwille van een virus dat zelfs volgens de officiële cijfers niet eens veel bedreigender is dan een stevige griep. En voor onze kinderen al helemaal niet.
Nu wordt het in de grote media al voorgesteld als zou er enkel een keuze zijn tussen verplichte vaccinatie voor iedereen ofwel 1G-beleid, wat bijna op hetzelfde neerkomt. En vrije medische keuze dan?
Dit terwijl de Omikron-variant al lang vrij onschuldig is gebleken en de injecties amper invloed hebben op de besmettelijkheid. Volgens veel professionelen houden de experimentele injecties geen steek, maar ze durven niet spreken. Waarom geen reportages met anonieme getuigen met andere visies?

Sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube geven toe iedereen te blokkeren die het niet eens is met WHO en EU. Ook Google en Wikipedia zijn absoluut niet objectief gebleken. Dat is toch je reinste censuur & media-dictatuur, niet?

Stel nu even dat de vaccinaties niet zo veilig zijn als wordt beweerd en dat de gevaren van het virus worden opgeblazen, dan heeft dit misschien tot gevolg dat er vele onnodige doden vallen, mogelijk door de vaccins zelf en zeker door de werkelijk massale maatregelschade ook voor ons, Belgen.
Waarom stelt u zo weinig echt kritische vragen aan steeds dezelfde paar “deskundigen”?

Aangezien er geen wetenschappelijke consensus is, vragen we om veelvuldig volwaardige, objectieve debatten te organiseren, met ook grondige deelname van professionele, wakkere Belgen als bv. Dr. Kris Gaublomme, Drs. Sam Brokken, Viroloog Geert Vanden Bossche, Mr. Michael Verstraeten, Senta Depuydt, Prof. dr. Lieven Annemans, Dr. Hilde De Smet,  Dr. Clo Cornelissen, … Velen zijn al geschorst omwille van hun “afwijkende” visie! Alsof die professionelen met topreputatie allemaal ineens gek zijn geworden. Kijk ook eens bij Docs4opendebate(dot)be/ondertekenaars.
Internationaal zijn er nog veel meer, zie o.a. The Great Barrington Declaration door professoren van Harvard, Oxford en Stanford universiteiten,  …

Graag uw eerlijke, persoonlijke reactie, die we onder deze open brief op onze website zullen plaatsen.

Hartelijk dank en gezonde groeten,
OpenCitizens.be — in naam van een groeiend aantal verontruste Belgische burgers en kinderen.
Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
7,477 Philippe Gouwy West-Vlaanderen
7,476 Christian Cos Antwerpen
7,475 Christine Collin Antwerpen
7,474 Gerrit Jacobs Limburg
7,473 Jan Cabooter Henegouwen
7,472 Will Wygaerden Antwerpen
7,471 Thierry Lurson Antwerpen
7,470 Veva De Blauwe Antwerpen
7,469 Ann Van Renterghem Vlaams-Brabant
7,468 Nancy Ceuppens Antwerpen
7,467 Ann Van Haute Oost-Vlaanderen
7,466 Marc Toegaert Vlaams-Brabant
7,465 Anita De Win Antwerpen
7,464 Cristi Martin Oost-Vlaanderen
7,463 Uschi Van Meirvenne Oost-Vlaanderen
7,462 Geert Wuyts Antwerpen
7,461 Erna Peelman Oost-Vlaanderen
7,460 Emma Vandevyver Oost-Vlaanderen
7,459 Hilde Fleur Antwerpen
7,458 Sandra Wouters Antwerpen
7,457 Wim Van Hees Antwerpen
7,456 Nancy Olivier West-Vlaanderen
7,455 Freia Talpe Oost-Vlaanderen
7,454 Claudine Vancraeynest Oost-Vlaanderen
7,453 Kristina Van Eetvelde Limburg
7,452 Lieven Van Den Bossche Oost-Vlaanderen
7,451 Carla D'hanis Oost-Vlaanderen
7,450 martien uyttendaele Luxemburg
7,449 Katty Geldof Oost-Vlaanderen
7,448 Anne Impens Luxemburg
7,447 Demiddel Debbie West-Vlaanderen
7,446 Chantal Depaemelaere West-Vlaanderen
7,445 Marie-Anne Dirkx Limburg
7,444 Marjan Vanopstal Antwerpen
7,443 Katrien Van noten Antwerpen
7,442 anthony ottevaere Antwerpen
7,441 pierrette de pauw Oost-Vlaanderen
7,440 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
7,439 Koen Delaey West-Vlaanderen
7,438 Elke Banneel Antwerpen
7,437 Marc Kesteleyn Oost-Vlaanderen
7,436 Ria Van der stricht Oost-Vlaanderen
7,435 Norbert Gabriel Antwerpen
7,434 Wendy Janssens Vlaams-Brabant
7,433 Robert De Keersmaecker Brussel
7,432 Patrick Jacobs Limburg
7,431 Johnuy Lotthior West-Vlaanderen
7,430 Dieder Keirsebelik Antwerpen
7,429 Victoria Simoen West-Vlaanderen
7,428 Ivan Van Geert Oost-Vlaanderen
7,427 jimmy Goossens Oost-Vlaanderen
7,426 bruno VdV Oost-Vlaanderen
7,425 Clermonts Marlou Limburg
7,424 Hubertus Winten Limburg
7,423 Jean-Paul Briers Limburg
7,422 Jean Van Der Stricht Oost-Vlaanderen
7,421 Swennen Hilde Limburg
7,420 Nicole Rikers Limburg
7,419 Erik Collette Limburg
7,418 Mustapha Oizaz Limburg
7,417 Leonie Angeli Limburg
7,416 Jean Vandevelde Limburg
7,415 Maria Buntinx Limburg
7,414 Catherine Delneste Oost-Vlaanderen
7,413 Jan Feyen Limburg
7,412 Patrick Blommaert Oost-Vlaanderen
7,411 Lars Joosten Limburg
7,410 Viviane Ceulemans Vlaams-Brabant
7,409 Myriam Velghe West-Vlaanderen
7,408 W.Joosten Joosten Limburg
7,407 Ruth Joosten Limburg
7,406 Barbara De Lange Oost-Vlaanderen
7,405 Colpaert Katty Oost-Vlaanderen
7,404 Herold Van Laarhoven Antwerpen
7,403 Dimitry Latet Antwerpen
7,402 Mariet Breëur Antwerpen
7,401 Wolfgang Van Hoorebeke Oost-Vlaanderen
7,400 August Artois Vlaams-Brabant
7,399 Kurt Erlich Limburg
7,398 Koen Demunck Oost-Vlaanderen
7,397 Eric Vande Putte Oost-Vlaanderen
7,396 Cecile Van der Biest Oost-Vlaanderen
7,395 Bruno Marin Antwerpen
7,394 Hilde Cloots Vlaams-Brabant
7,393 Karin Van der Han Limburg
7,392 Alida De Breuker Antwerpen
7,391 Vanovelen Davy Antwerpen
7,390 Lut Mees Limburg
7,389 Nicole Vanrykel Vlaams-Brabant
7,388 Hilda Kiggen Limburg
7,387 Danny Noens Oost-Vlaanderen
7,386 Anita Hermans West-Vlaanderen
7,385 Hilde Verbeke West-Vlaanderen
7,384 Rene Heylighen Vlaams-Brabant
7,383 Corinne Martens Limburg
7,382 Anne de Coninck van Noyen Vlaams-Brabant
7,381 Jose Giewald Limburg
7,380 Maria Houben Limburg
7,379 Tania Goethyn Oost-Vlaanderen
7,378 Danielle Bouteille Limburg

Ondertekenen (Open brief aan VRT journalisten)

Antwoord van Hanne Decoutere:

Antwoord van Bart Verhulst (Open brief gelezen√):

Antwoord van Goedele Wachters (Open brief gelezen√):

Antwoord van Lieven Verstraete (Open brief gelezen√):

Antwoord van Wim De Vilder (Open brief ontvangen√):

Nog geen enkel antwoord ontvangen!

📢 Dit fors delen via:

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.