Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Open Brieven”

Open Brief aan Charles Michel persoonlijk

Kopie aan de pers

Geachte Charles Michel – Voorzitter Europese Raad,

We hopen dat u de moed hebt deze hoogst persoonlijke open brief tot het einde te lezen.

Ja u schrijft mee aan de geschiedenis, maar wat een immense verantwoordelijkheid als voorzitter van de Europese Raad.

Wij volgen uw daden op de voet. En niet alleen via de meeknikkende mainstream propaganda-media, maar ook via de massaal opgekomen, kritische media.
Gelukkig zijn we nog niet zover als in China, waar het volk zijn free speech volledig kwijt is. We gaan wel keihard die richting uit, dankzij de technocratie en de uitbreidende WHO-tirannie. Jullie mogen jullie “great reset” houden.

Sanctie-boemerangs

De sanctie-boemerangs die jullie gooien komen in de eerste plaats op de hoofden van onze EU-burgers terecht en veroorzaken de rijzende hongersnood. Dat moet u toch ook wel zien. 
Een mens zou gaan denken dat er meer achter zit … nietwaar?
En het grootste deel van de wereld doet daar dan ook niet aan mee (BRICS+landen).

De euro gaat ten onder, mede dankzij ongebreideld bijdrukken.
Als Europa nog iets wil blijven betekenen moet men stoppen met de slaaf te zijn van het machtswellustige Amerika. 
Ondanks de borstklopperij van de EU staat Rusland veel sterker economisch en militair.
Ons energietekort hebben we dan ook te danken aan Europese sancties en niet aan Rusland. Wake up!

Proxi-oorlog van de US in het corrupte Oekraïne

De blokkade van de Kaliningrad-enclave door Litouwen en de wapenopstapeling in Polen o.a. zijn provocaties, die smeken om escalatie van Rusland.
Poetin is altijd duidelijk, zoals over de nazi-bevrijding van Oost-Oekraïne en de bescherming tegen de steeds maar uitbreidende NATO. 
Dat het Westen sinds 2014 met 10.000 troepen in Oekraïne de bevolking van de Donbass belaagt, zijn jullie dit collectief vergeten?
Misschien eens één keer echt naar een volledige uitleg van Poetin luisteren? Dat hij Europa zou willen veroveren is absoluut een fabel. Maar de provocaties van het Zelensky-regime o.a. over de Krim gaat hij niet lang meer tolereren. Jullie weten dit, maar volharden.

Europeanen beginnen dit US/UK-NATO-EU-Ukraïne-bedrog meer en meer door te krijgen, ondanks de staatspropaganda-media en worden natuurlijk boos.
De B61-12 bommen met kernkoppen die naar België komen zijn wel degelijk strategische aanvalswapens!

Assez is genoeg

Stop met oorlog stoken. Met wapens leveren. U lokt zo nog meer de derde wereldoorlog uit met alleen verliezers en u sleurt miljoenen mensen hierin mee.
De NATO in Evere is daardoor al genoemd als potentieel doelwit door Rusland!
Een reële atoomoorlog is massale dood van echte mensen zoals uzelf en uw familie. Dringt dat door? Of hebt u een elite-schuilkelder?
Wij willen enkel in vrede en vrijheid leven. Vrij van machtspelletjes. Een maatschappij gericht op humanisme. Wij hebben ook kinderen.
En de miljarden aan bewapening worden door ons, burgers, betaald. Met snel verdampende euro’s.
Wij aanvaarden dit niet.

U bent ons Europa aan het vernietigen Charles, samen met uw vrienden Jens, Ursula en al die andere onverkozenen.
Beter halverwege jullie kar keren dan moedwillig het vuur inlopen en miljoenen zielen meesleuren. Wat een karma …
Kies voor vrede onderhandelen in plaats van oorlog uitlokken.

Wij (zie de groeiende lijst met handtekeningen) staan erop dat u ons persoonlijk antwoordt, waarmee u blijk geeft van enig begrip voor uw medemens, de ± 748.500.000 burgers van Europa. Wij zullen uw antwoord integraal publiceren op onze website.

Vriendelijke groeten,

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
287 Christian Cos Antwerpen
286 Beatrix adele Delvaux Brussel
285 Bart Vanempten Limburg
284 valere velaerts Vlaams-Brabant
283 Catherine Van de Put Brussel
282 Emi De graeve Luik
281 Peggy Colman Oost-Vlaanderen
280 Conny Gerits Limburg
279 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
278 Fanny Boons Limburg
277 Norbert Gabriel Antwerpen
276 Annemie Vandecruys Antwerpen
275 Francine Marivoet Antwerpen
274 Guy Maes Antwerpen
273 marco nijs Antwerpen
272 Maria Vansant West-Vlaanderen
271 John Meseeuw Waals-Brabant
270 Bruno Marin Antwerpen
269 Louis Van Breedam Antwerpen
268 Mark Tsestigh West-Vlaanderen
267 Marleen Degeest Vlaams-Brabant
266 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
265 Pol Heyvaert Antwerpen
264 Gabrielle De bruyn Antwerpen
263 Marijke Vanderstraeten West-Vlaanderen
262 Robert Jongens West-Vlaanderen
261 Rita Smets Vlaams-Brabant
260 Wim Nijst Limburg
259 Ilse Van den Berckt Vlaams-Brabant
258 Ann Moeskops Antwerpen
257 Josiane Paelinck Vlaams-Brabant
256 Christianne Grootaers Limburg
255 Griet Jonker Antwerpen
254 Gert Busschers Limburg
253 Kurt Vandersteen West-Vlaanderen
252 simonne michielsen Antwerpen
251 Suzanne Watteel Limburg
250 ben willems Antwerpen
249 Andy Buyle Antwerpen
248 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
247 Els Desmet Oost-Vlaanderen
246 Urbain Sieuw West-Vlaanderen
245 Frank Verholleman West-Vlaanderen
244 Pat Ketels Oost-Vlaanderen
243 Katja Leuridan Oost-Vlaanderen
242 Iris Delauré Vlaams-Brabant
241 Luc Pintens Antwerpen
240 Bart Vanempten Limburg
239 Danny Hoebeke Oost-Vlaanderen
238 Rafael Joosen Antwerpen
237 Dagwin Decru Antwerpen
236 Inge De Neef Antwerpen
235 Elisabeth Suys Antwerpen
234 Martine Peters Antwerpen
233 Lucas Van robays West-Vlaanderen
232 Carmen Vandorpe West-Vlaanderen
231 Ludo Smout Antwerpen
230 Sylvia Mariacher Antwerpen
229 Beatrix Delvaux Brussel
228 Jasmine Masselis West-Vlaanderen
227 Carine Coel Brussel
226 Ann Verkest West-Vlaanderen
225 Andy Vandenbussche West-Vlaanderen
224 ann ghistelinck West-Vlaanderen
223 Sabien Degroote West-Vlaanderen
222 Kristien Van Landschoot Oost-Vlaanderen
221 Michael Bse West-Vlaanderen
220 monique dezutter West-Vlaanderen
219 Christiane Schoofs West-Vlaanderen
218 Marleen Van ryckeghem West-Vlaanderen
217 Martine Pacquet West-Vlaanderen
216 Dany Dejonghe West-Vlaanderen
215 Lilianne Gheysens West-Vlaanderen
214 Els Immesoete Oost-Vlaanderen
213 Imel Adam West-Vlaanderen
212 zoe in het panhuis Antwerpen
211 Lieve Dejonckheere West-Vlaanderen
210 Ann Perneel West-Vlaanderen
209 Tim Van Caelenberge Oost-Vlaanderen
208 Peter Verhelst West-Vlaanderen
207 Mimi desmedt West-Vlaanderen
206 Myriam Vandamme West-Vlaanderen
205 Maria Swaanen-Wouters Vlaams-Brabant
204 Marijke Schotte West-Vlaanderen
203 Nele Vandycke West-Vlaanderen
202 Sabrina Uyttenhove West-Vlaanderen
201 Bieke Callebert West-Vlaanderen
200 Vael Monique Oost-Vlaanderen
199 christophe VanOverloop Oost-Vlaanderen
198 Micheline Pierssens Oost-Vlaanderen
197 Els Van de Catsye Oost-Vlaanderen
196 Lieve Van Coillie Vlaams-Brabant
195 rik vankrunkelsven Vlaams-Brabant
194 kristien vercammen Antwerpen
193 Ilse Lemmens Limburg
192 Christel Lemmens Limburg
191 Monique Ryngaert Antwerpen
190 Noel Gielen Limburg
189 Els verdonckt West-Vlaanderen
188 Mia Goos Limburg

Ondertekenen met je echte, volledige naam (Open Brief Charles Michel)

🔴 Reactie van Charles Michel tot op heden: — GEEN —

📢 Dit fors delen via:

Alexander, denkt u ook eens aan een ander? • Open Brief aan Minister De Croo

Kopie aan pers en EU-parlementsleden

Geachte Eerste Minister De Croo,

De WHO, die een ondersteunende organisatie zou moeten zijn, staat nu op het punt een dictatoriale rol te gaan spelen, via het in de maak zijnde “Globaal pandemie-verdrag”. Dat is onaanvaardbaar, en wel hierom: 194 nationale regeringen zoals die van België, zullen allemaal verplicht worden tot de maatregelen die de WHO — die met belangenvermenging onder het juk werkt van haar financiers uit de pharma-industrie, zoals GAVI, Gates, enz, — uitvaardigt.

Wij — Belgische Burgers — hebben daarom een open vraag voor u:

Beseft u dat de WHO daadwerkelijk de macht poogt over te nemen van de soevereine landen? Onze eigen regeringen zullen onderdanig moeten meewerken aan de gekende en bewezen hebzucht van big pharma. Dit door in de toekomst verder o.a. economie-vernielende lockdowns op te dringen (pech voor Zweden), werkzame geneesmiddelen te verbieden en gebrekkige testen en mRNA-experimenten te verplichten. Zelfs als een land tot de bevinding komt dat een vaccin niet effectief of gevaarlijk is, heeft de ongekozen WHO de macht om dit toch te verplichten! Dit met sancties voor burgers èn voor landen. Wat een waanzin. Ook volgens o.a. WHO-klokkenluider Dokter Astrid Stückelberger PD PhD is dit “pandemie-verdrag” extreem gevaarlijk. Daarbovenop komen de nieuwe censuur-regels van de EU.

Waar is het respect voor de Rechten van de mens, de medische keuzevrijheid, de Neurenberg-code, de Belgische grondwet?

Niet verantwoord

De vax-fabrikanten zijn nu al ontheven van verantwoordelijkheid ivm hun experimentele inspuitingen.

Deze invasieve “genees-“ middelen worden al door de EU en door de landen aangekocht vòòr ze bestaan, zonder dat ze hun werking en veiligheid degelijk bewezen hebben. Hoe gebrekkig deze COVID-injecties waren hebben we gezien in het voorbije jaar. Om over de ondergerapporteerde nevenwerkingen zoals myocarditis nog maar te zwijgen. Top van de ijsberg, wèl gerapporteerd bij EudraVigilance: 43.005 vaccin-doden + 4.100.476 met vaccin-letsels tot april 2022 in de EU alleen al.

Nu blijkt duidelijk uit officiële rapporten: hoe meer vaccinaties/boosters, hoe meer het algemeen immuunsysteem verzwakt en hoe gemakkelijker men ten prooi valt aan COVID en andere ziekten, vandaar de oversterfte. Zie o.a. Israël, UK, Australië en het strenge China.

Denkt u dat de burgers dat allemaal gaan blijven tolereren? Het zijn niet allemaal slapende schapen.

De snelweg naar tirannie

De EU wil de “health pass” standaard invoeren. Die is alvast in productie bij T-Systems in Duitsland.

Iedereen kan zien dat dit (zogezegd tijdelijke) middel zal overgaan in de digitale ID met totale controle van de burger, net zoals in China. Al onze handelingen, betalingen (Central Bank Digital Currency) en vrijheden zullen beperkt worden door wie er aan de knoppen zit van de technocratie. Of door hackers.

Vindt U dat ok?

Wij, een groeiend aantal bewuste Belgen, alsook medici en wetenschappers, vinden dat NIET kunnen.

Onze dwingende aanmaning aan u

Wij eisen dan ook dat u als Belgisch premier alles doet wat mogelijk is, om deze globaliseringspraktijken te stoppen.

Ook al is dat tegen de idealen van World Economic Forum-leider Klaus Schwab en zijn elitaire cyber-humans-ideeën. Zie o.a. zijn boek “The Great Reset”.

Denkt u ook eens aan uw eigen kinderen en toekomstige kleinkinderen? Die zullen u hierover later ter verantwoording roepen.

Ter herinnering

U bent niet in dienst van instellingen of bedrijven, maar wel van ons, de Belgische Burgers. U wordt dan ook met ons belastinggeld betaald. Tot u ons niet meer zou dienen, maar zou zwichten voor de macht van deze instellingen. Want dan zouden we u wegstemmen natuurlijk.

Uw antwoord wordt dringend tegemoet gezien in deze levensbelangrijke kwestie. We zullen dit integraal publiceren op onze onafhankelijke, censuurloze website.

Dank alvast en vriendelijke groeten,

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
3,394 Isabelle Lesage Henegouwen
3,393 Christian Cos Antwerpen
3,392 Martina Vanrusselt Limburg
3,391 kristel freson Limburg
3,390 Greta Vervisch West-Vlaanderen
3,389 Frans Van Laere Vlaams-Brabant
3,388 Ingrid Hoeckx Antwerpen
3,387 Marc Toegaert Vlaams-Brabant
3,386 Ingrid Cloots Antwerpen
3,385 Daniela Bens Antwerpen
3,384 Gudrun Schuurmans Limburg
3,383 Karin Van Camp Oost-Vlaanderen
3,382 Margôt Corbeels Vlaams-Brabant
3,381 Fernand Dasseville West-Vlaanderen
3,380 Daniël Heymans Vlaams-Brabant
3,379 Fernand Dasseville West-Vlaanderen
3,378 Nicole Maes Oost-Vlaanderen
3,377 Maria Vandenplas Antwerpen
3,376 Willy Vander Biest Vlaams-Brabant
3,375 Ann Broeckx Antwerpen
3,374 Frank Vink Limburg
3,373 Francine Van Aarsen Antwerpen
3,372 Nadine Van de Schoor Antwerpen
3,371 Anita De Win Antwerpen
3,370 Martine Van Eynde West-Vlaanderen
3,369 Roland Schellekens Antwerpen
3,368 Veva De Blauwe Antwerpen
3,367 Thierry Lurson Antwerpen
3,366 Rita Loterman Henegouwen
3,365 Sandra Wouters Antwerpen
3,364 Diane Schiepers Vlaams-Brabant
3,363 Nancy Van Thillo Antwerpen
3,362 Katia maria Coppens Oost-Vlaanderen
3,361 Ingrid Vervondel Vlaams-Brabant
3,360 Nicole Neirynck Antwerpen
3,359 Carine Wauters Vlaams-Brabant
3,358 Irene Van der Stricht Oost-Vlaanderen
3,357 Martine Cools Luik
3,356 Patrick Wermoes Vlaams-Brabant
3,355 Yves Matton Oost-Vlaanderen
3,354 Eld Fierens Oost-Vlaanderen
3,353 Pascale De WInne Vlaams-Brabant
3,352 Stefan De Meuter Vlaams-Brabant
3,351 Lydwine Colmant Vlaams-Brabant
3,350 valere velaerts Vlaams-Brabant
3,349 Nancy Olivier West-Vlaanderen
3,348 Beatrice De Vis Namen
3,347 Michel Blanckaert West-Vlaanderen
3,346 Rik Van Neste West-Vlaanderen
3,345 steve s West-Vlaanderen
3,344 Ariella Thienpont West-Vlaanderen
3,343 Rita Defruyt West-Vlaanderen
3,342 Eric Banckaert Oost-Vlaanderen
3,341 Nicolas Coenraets Waals-Brabant
3,340 Maria Vloeberghs West-Vlaanderen
3,339 Anita Wauters Vlaams-Brabant
3,338 Steven Vindevogel Oost-Vlaanderen
3,337 Veerle Walravens West-Vlaanderen
3,336 Martine Vanden Berghe West-Vlaanderen
3,335 Jan Verhaert Antwerpen
3,334 Roland Juchtmans Limburg
3,333 Bernadette J Reyntjens Brussel
3,332 Joel Bogaert West-Vlaanderen
3,331 Carine Neyts West-Vlaanderen
3,330 Erna Jonckheere Jonckheere West-Vlaanderen
3,329 Marlene Germis Oost-Vlaanderen
3,328 Bieke Claessens West-Vlaanderen
3,327 Swann Sara Antwerpen
3,326 Koenraad Delaey West-Vlaanderen
3,325 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
3,324 Robert De Keersmaecker Brussel
3,323 Jose Giewald Limburg
3,322 Christel Caen West-Vlaanderen
3,321 Roland Depoortere West-Vlaanderen
3,320 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
3,319 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
3,318 Els Desmet Oost-Vlaanderen
3,317 Pat Ketels Oost-Vlaanderen
3,316 marijke berghmans Vlaams-Brabant
3,315 Mie Dams Oost-Vlaanderen
3,314 Andre Vermeersch Oost-Vlaanderen
3,313 Thomas De Ridder Antwerpen
3,312 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
3,311 Jerko Bozikovic Oost-Vlaanderen
3,310 Yo Borloo Vlaams-Brabant
3,309 Paul: vdf Van Egghen West-Vlaanderen
3,308 Anita De Win Antwerpen
3,307 liesbet veragten Antwerpen
3,306 Stefan Van der Borght Vlaams-Brabant
3,305 Viviane Pauwels Vlaams-Brabant
3,304 Diana Opdebeeck Antwerpen
3,303 Geert Clauwaert Oost-Vlaanderen
3,302 Jessica Poelmans Limburg
3,301 Tony Claes Limburg
3,300 Linda Lenders Antwerpen
3,299 Mieke De Bruycker Oost-Vlaanderen
3,298 Huberty Mikke Henegouwen
3,297 Luc Debouvry West-Vlaanderen
3,296 Brigitte Schoukens West-Vlaanderen
3,295 Veerle Dieleman Oost-Vlaanderen

Ondertekenen met je echte, volledige naam (Open Brief aan Minister De Croo)


🔴 Het volledige antwoord van premier De Croo tot op heden:

Geachte,

Wij hebben uw bericht goed ontvangen. De bevoegde adviseur heeft inmiddels kennis genomen van uw bezorgdheden.

Met vriendelijke groeten,

Beleidscel Eerste Minister

KONINKRIJK BELGIË – ROYAUME DE BELGIQUE – KÖNIGREICH BELGIEN

Alexander DE CROO
Eerste minister van België


📢 Dit fors delen via:

Hoe Vlaamse media polariseren — Open Brief aan hoofdredacteuren VRT-NWS

Beste Liesbet Vrieleman, Griet De Craen, Steven Samyn, Dimitri Verbrugge, Elke Jacobs,

Zondag, 23 januari 2022. De zoveelste betoging tegen het coronabeleid dat het leven van ieder nu al twee jaar aan banden legt. Vele burgers vinden dat de balans kosten-baten niet meer opgaat. Vele burgers dachten hun vrijheid al terug te hebben na alle geleverde inspanningen. Vele burgers beseffen dat COVID endemisch aan het worden is zoals de griep. En dat de regering toch maar doorgaat met het treffen van zeer restrictieve maatregelen.

De politie spreekt van 50 000 aanwezigen op de betoging. Vaak is dit officiële aantal veel geringer dan de hoeveelheid werkelijke deelnemers. Andere manieren van tellen hebben het over bijna een half miljoen demonstranten.

In elk geval gaat het hier over zeer veel mensen.

Zeer veel mensen die komaf willen maken met het huidige beleid. Mensen die willen dat het beleid een andere koers inslaat. Mensen die hopen op een milder, humaner beleid. Een beleid dat niet zorgt voor polarisatie en stigmatisering van bepaalde groepen.

En wat levert de betoging ons op, net door de media?
Inderdaad, polarisatie en stigmatisering.

De betoging zou georganiseerd zijn door een internationaal netwerk van ‘antivaxers’.

‘Antivaxers’… Mijn bloed kookt bij het horen van dit woord. Het klinkt als een scheldwoord. Net zoals we mensen met een donkere huidskleur zouden herleiden tot het begrip ‘negers’. Hiervoor zouden we terecht op de vingers getikt worden. Maar het woord ‘antivaxers’ wordt te pas en te onpas te grabbel gegooid zonder enige maatschappelijke aftoetsing, vraagstelling of berisping.

Voor de zekerheid zoek ik het begrip ‘antivaxer’ op in de Van Dale. Een antivaxer is een principieel tegenstander van vaccinatie tegen bepaalde ziekten. Dus in het geval van de corona-crisis gaat het hem over personen die tegen vaccinatie zijn van COVID.

Welnu, samen met duizenden andere betogers voel ik mij niet aangesproken door het begrip ‘antivaxer’.

Veel betogers vinden het niet meer dan normaal dat kwetsbare mensen zich willen beschermen met een vaccinatie. Veel betogers vinden het de keuze van ieder om voor zichzelf uit te maken of het eigen lichaam gebaat is met een vaccinatie als exta bescherming.

Wat wel vragen oproept bij verschillende betogers is de strategie van het massaal vaccineren van de hele bevolking. Zeker als blijkt dat transmissie van COVID niet aan banden gelegd kan worden.

Ook roept het op vlak van gezondheid vragen op om ziektes te bestrijden met vaccins die nog niet volledig door hun testfases zijn. Er is dan sprake van een experiment. Des te meer doet het de wenkbrauwen fronsen als beleidsmakers een experimenteel vaccin willen verplichten.

Met andere woorden: veel burgers stellen zich vragen bij dit gezondheidsbeleid dat gehanteerd wordt. Veel burgers uiten hun ongerustheid m.b.t. het vaccinatiebeleid.

Maar dit maakt van hen geen groep ‘antivaxers’.

Zelf nam ik ook deel aan de betoging samen met 7 andere mensen. De helft van onze groep is gevaccineerd, de andere helft niet. Niemand van ons noemt zich een ‘antivaxer’.

Laten we dus stoppen met categoriseren, stigmatiseren en polariseren.

Jammer genoeg doet de VRT hier gretig aan mee en kiest ervoor om ook de organisatie van de betoging in een slecht daglicht te stellen. Organisator Tom Meert nodigde zogenaamd ‘extreme sprekers’ uit op het podium. Sprekers die ‘complottheorieën en desinformatie’ verspreiden.

Wat is ‘extreem’? Ben je ‘extreem’ omdat je gedachtegoed afwijkt van de norm?

Wat is een ‘complottheorie’? Een gedachtegang die afwijkt van de norm?

Wat is ‘desinformatie’? De output van een wetenschappelijke studie die een andere studie tegenspreekt?

Bij mijn weten is dat nu eenmaal ‘aan wetenschap doen’ en ruimte laten voor wat Meert een ‘open debat’ noemt.

VRT-journalist Stef Meerbergen doet er een schepje bovenop en stelt dat het ongehoord is dat de sprekers ‘meningen’ komen vertolken in plaats van ‘feiten’.

Sinds wanneer is het fout om mensen met een mening aan het woord te laten? Volgens mij doet de VRT niet anders dan constant te polsen naar meningen. Zeer vaak polsen ze bij wijze van voorbeeld naar de mening van Marc Van Ranst.

Ook Bart Schols (‘De Afspraak’ op Canvas) en Ruth Roets (‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1) zijn mede verantwoordelijk voor het culpabiliseren van de betogers. Naast het focussen op ‘antivaxers’ en ‘complotdenkers’, focussen ze maar al te graag op de rellen die uitgelokt werden door niet-betogers.

Ja, VRT. U dient nu eenmaal de Vlaamse Overheid. Wij verwachten al lang geen neutrale, onafhankelijke berichtgevingen en interviews meer. Maar de betogers onterecht herleiden en dehumaniseren tot ‘extremisten’, ‘complotdenkers’ en ‘antivaxers’? Dat duld ik niet.

U hebt het over inwoners van ons land. Inwoners die zeer misnoegd zijn, teleurgesteld, ja, zelfs de wanhoop nabij. Maar ze blijven er staan, ze blijven opkomen voor wat zij belangrijk vinden. Ze laten zich niet ontmoedigen. Telkens weer sprokkelen zij hun moed bijeen om verder te kunnen in deze samenleving waarin zij geculpabiliseerd, gestigmatiseerd en veroordeeld worden. Al twee jaar aan een stuk. En nog trekken zij vreedzaam de straat op. Met rode hartballonnen in de lucht, met ludieke outfits aan, met stille slogans waarmee ze zich duidelijk proberen maken, … Maar u hoort hen niet. U ziet hen niet. U wilt ze niet horen. U wilt ze niet zien. U gaat niet met ze praten, u vraagt niet wat er werkelijk bij hen leeft. Enkel Ann De Bie kwam eens luisteren. En haar verslag verdween in het niets.

Beste VRT, u maakt zich schuldig aan het monddood maken van tienduizenden Belgen. Wat zeg ik… Honderdduizenden Belgen. Want niet iedere Belg die niet akkoord gaat met dit beleid heeft de moed zich te laten horen en te laten zien. U laat enkel de mensen aan het woord die het narratief van de overheid bevestigen. Burgers die een afwijkende mening of gedacht hebben, worden door u aan de kant geschoven. De stem van deze burgers telt niet langer meer. En de gemakkelijkste weg om ze monddood te maken, is door ze te dehumaniseren.

VRT, doe uw werk, doe uw journalistiek en ga eindelijk op onderzoek naar wie die betogers werkelijk zijn en wat hen werkelijk drijft. Ga op onderzoek naar de ‘feiten’ waarop zij zich baseren om hun mening te vormen. Want ieder heeft zijn waarheid en een verhaal heeft altijd twee kanten.

Als u uw werk goed doet, zal u overigens merken dat het burgers betreft die zich maatschappelijk engageren. Mensen die hopen op en streven naar rechtvaardigheid, verbondenheid, tolerantie, verdraagzaamheid, menselijkheid en samenhorigheid. Mensen die van dit land een gezonde plaats willen maken waar alle mensen weer graag willen wonen.

Bouwt u mee aan zo’n samenleving of kiest u ervoor om ze verder af te breken?
Aan u de keuze.

Mieke De Baere

OpenCitizens.be — in naam van een groeiend aantal verontruste Belgische burgers en kinderen.
Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
1,361 Christian Cos Antwerpen
1,360 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,359 Nancy Olivier West-Vlaanderen
1,358 Bart Bervoets Antwerpen
1,357 Sonja Knaepkens Antwerpen
1,356 Thierry Van Driessche Oost-Vlaanderen
1,355 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
1,354 Frank Verholleman West-Vlaanderen
1,353 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
1,352 Tony Cabus Henegouwen
1,351 Luc Houthuys Antwerpen
1,350 beatrix Delvaux Brussel
1,349 Hilde Mortier West-Vlaanderen
1,348 Dominique Croes West-Vlaanderen
1,347 Bruno Callens West-Vlaanderen
1,346 Joke Wiedijk Antwerpen
1,345 kristel Freson Limburg
1,344 Patrick Moens Oost-Vlaanderen
1,343 Catherine van de Put Brussel
1,342 André Bastiaens Vlaams-Brabant
1,341 Nadine Van Meerbeek Vlaams-Brabant
1,340 Marleen Mys Oost-Vlaanderen
1,339 Robert Buvens West-Vlaanderen
1,338 Penis Wappie Luxemburg
1,337 Joris Demuytere Oost-Vlaanderen
1,336 Lut Cambré Antwerpen
1,335 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
1,334 Liliane Delcaert Vlaams-Brabant
1,333 Mirella Willekens Antwerpen
1,332 Marina Harvent Oost-Vlaanderen
1,331 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,330 Elly Dekeyser Antwerpen
1,329 Kris Panneels Vlaams-Brabant
1,328 Karel Herreman West-Vlaanderen
1,327 Bert Dieryck Antwerpen
1,326 Bieke Claessens West-Vlaanderen
1,325 DEBAERE TANIA West-Vlaanderen
1,324 Mathieu Bussels Limburg
1,323 Paul Van Egghen West-Vlaanderen
1,322 Gert Roothans Antwerpen
1,321 Walter Van velthoven Antwerpen
1,320 beatrix Delvaux Brussel
1,319 Kelly Vanhooreweder Antwerpen
1,318 Heidi Caelen Limburg
1,317 Paul Clessens West-Vlaanderen
1,316 Jan Van der Heyden Antwerpen
1,315 jans desire Limburg
1,314 Anita Hermans West-Vlaanderen
1,313 Marleen Vervoort Antwerpen
1,312 Tim VC Oost-Vlaanderen
1,311 Luc Houthuys Antwerpen
1,310 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
1,309 Bram Demuynck West-Vlaanderen
1,308 An Bisschop Antwerpen
1,307 Lieve Lauwaert-Vander Stappen Vlaams-Brabant
1,306 Hans Van Alsenoy Antwerpen
1,305 Els Lathouwers Antwerpen
1,304 Valerie Vercammen West-Vlaanderen
1,303 Hans Van De Maele Henegouwen
1,302 Ann Verachtert Vlaams-Brabant
1,301 Carine Strouven Vlaams-Brabant
1,300 Maurits Depoortere West-Vlaanderen
1,299 Dirk & Lieve Lauwaert-Vander Stappen Vlaams-Brabant
1,298 Mauro Profeta Limburg
1,297 Vincent Doulliez Oost-Vlaanderen
1,296 Marie-Claire Buyck Oost-Vlaanderen
1,295 Catherine Descheemaeker Oost-Vlaanderen
1,294 Astrid Esser Antwerpen
1,293 Klaar Cornelis Oost-Vlaanderen
1,292 Julie Janssens Antwerpen
1,291 Paul Simon Vlaams-Brabant
1,290 May Peeters Antwerpen
1,289 m bolle Brussel
1,288 Marleen Ramaekers Antwerpen
1,287 Riet De Boeck Vlaams-Brabant
1,286 Rita Vermeulen Antwerpen
1,285 Roel Druyts Antwerpen
1,284 Quinten Janssens Antwerpen
1,283 Sven Janssens Antwerpen
1,282 Marga Adriaensen Vlaams-Brabant
1,281 rosemie verschaeve Vlaams-Brabant
1,280 Grégoire Defrenne Antwerpen
1,279 Marie claire Monsere West-Vlaanderen
1,278 Wanja Susko Antwerpen
1,277 Mireille Werniers Antwerpen
1,276 Isabelle Van Remortel Oost-Vlaanderen
1,275 Lies Ghesquiere Vlaams-Brabant
1,274 ingrid vanhuyze Oost-Vlaanderen
1,273 Berit Andersen Limburg
1,272 Marleentje De Roovere Antwerpen
1,271 Nico Recour Oost-Vlaanderen
1,270 Cécile Inghelram Antwerpen
1,269 Elke Huypens Vlaams-Brabant
1,268 Pascal De Vos Vlaams-Brabant
1,267 Inge VanEmelen Vlaams-Brabant
1,266 Jos Bruyninckx Vlaams-Brabant
1,265 Jan Borlez Vlaams-Brabant
1,264 Eva Noet Oost-Vlaanderen
1,263 Beatrijs Symoens Luik
1,262 Indra Spiessens Vlaams-Brabant

Ondertekenen (Vlaamse media polariseren - Hoofdredacteurs VRT-NWS)

📢 Dit fors delen via: