Press "Enter" to skip to content

OpenCitizens.be

Alexander, denkt u ook eens aan een ander? • Open Brief aan Minister De Croo

Kopie aan pers en EU-parlementsleden

Geachte Eerste Minister De Croo,

De WHO, die een ondersteunende organisatie zou moeten zijn, staat nu op het punt een dictatoriale rol te gaan spelen, via het in de maak zijnde “Globaal pandemie-verdrag”. Dat is onaanvaardbaar, en wel hierom: 194 nationale regeringen zoals die van België, zullen allemaal verplicht worden tot de maatregelen die de WHO — die met belangenvermenging onder het juk werkt van haar financiers uit de pharma-industrie, zoals GAVI, Gates, enz, — uitvaardigt.

Wij — Belgische Burgers — hebben daarom een open vraag voor u:

Beseft u dat de WHO daadwerkelijk de macht poogt over te nemen van de soevereine landen? Onze eigen regeringen zullen onderdanig moeten meewerken aan de gekende en bewezen hebzucht van big pharma. Dit door in de toekomst verder o.a. economie-vernielende lockdowns op te dringen (pech voor Zweden), werkzame geneesmiddelen te verbieden en gebrekkige testen en mRNA-experimenten te verplichten. Zelfs als een land tot de bevinding komt dat een vaccin niet effectief of gevaarlijk is, heeft de ongekozen WHO de macht om dit toch te verplichten! Dit met sancties voor burgers èn voor landen. Wat een waanzin. Ook volgens o.a. WHO-klokkenluider Dokter Astrid Stückelberger PD PhD is dit “pandemie-verdrag” extreem gevaarlijk. Daarbovenop komen de nieuwe censuur-regels van de EU.

Waar is het respect voor de Rechten van de mens, de medische keuzevrijheid, de Neurenberg-code, de Belgische grondwet?

Niet verantwoord

De vax-fabrikanten zijn nu al ontheven van verantwoordelijkheid ivm hun experimentele inspuitingen.

Deze invasieve “genees-“ middelen worden al door de EU en door de landen aangekocht vòòr ze bestaan, zonder dat ze hun werking en veiligheid degelijk bewezen hebben. Hoe gebrekkig deze COVID-injecties waren hebben we gezien in het voorbije jaar. Om over de ondergerapporteerde nevenwerkingen zoals myocarditis nog maar te zwijgen. Top van de ijsberg, wèl gerapporteerd bij EudraVigilance: 43.005 vaccin-doden + 4.100.476 met vaccin-letsels tot april 2022 in de EU alleen al.

Nu blijkt duidelijk uit officiële rapporten: hoe meer vaccinaties/boosters, hoe meer het algemeen immuunsysteem verzwakt en hoe gemakkelijker men ten prooi valt aan COVID en andere ziekten, vandaar de oversterfte. Zie o.a. Israël, UK, Australië en het strenge China.

Denkt u dat de burgers dat allemaal gaan blijven tolereren? Het zijn niet allemaal slapende schapen.

De snelweg naar tirannie

De EU wil de “health pass” standaard invoeren. Die is alvast in productie bij T-Systems in Duitsland.

Iedereen kan zien dat dit (zogezegd tijdelijke) middel zal overgaan in de digitale ID met totale controle van de burger, net zoals in China. Al onze handelingen, betalingen (Central Bank Digital Currency) en vrijheden zullen beperkt worden door wie er aan de knoppen zit van de technocratie. Of door hackers.

Vindt U dat ok?

Wij, een groeiend aantal bewuste Belgen, alsook medici en wetenschappers, vinden dat NIET kunnen.

Onze dwingende aanmaning aan u

Wij eisen dan ook dat u als Belgisch premier alles doet wat mogelijk is, om deze globaliseringspraktijken te stoppen.

Ook al is dat tegen de idealen van World Economic Forum-leider Klaus Schwab en zijn elitaire cyber-humans-ideeën. Zie o.a. zijn boek “The Great Reset”.

Denkt u ook eens aan uw eigen kinderen en toekomstige kleinkinderen? Die zullen u hierover later ter verantwoording roepen.

Ter herinnering

U bent niet in dienst van instellingen of bedrijven, maar wel van ons, de Belgische Burgers. U wordt dan ook met ons belastinggeld betaald. Tot u ons niet meer zou dienen, maar zou zwichten voor de macht van deze instellingen. Want dan zouden we u wegstemmen natuurlijk.

Uw antwoord wordt dringend tegemoet gezien in deze levensbelangrijke kwestie. We zullen dit integraal publiceren op onze onafhankelijke, censuurloze website.

Dank alvast en vriendelijke groeten,

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
3,394 Isabelle Lesage Henegouwen
3,393 Christian Cos Antwerpen
3,392 Martina Vanrusselt Limburg
3,391 kristel freson Limburg
3,390 Greta Vervisch West-Vlaanderen
3,389 Frans Van Laere Vlaams-Brabant
3,388 Ingrid Hoeckx Antwerpen
3,387 Marc Toegaert Vlaams-Brabant
3,386 Ingrid Cloots Antwerpen
3,385 Daniela Bens Antwerpen
3,384 Gudrun Schuurmans Limburg
3,383 Karin Van Camp Oost-Vlaanderen
3,382 Margôt Corbeels Vlaams-Brabant
3,381 Fernand Dasseville West-Vlaanderen
3,380 Daniël Heymans Vlaams-Brabant
3,379 Fernand Dasseville West-Vlaanderen
3,378 Nicole Maes Oost-Vlaanderen
3,377 Maria Vandenplas Antwerpen
3,376 Willy Vander Biest Vlaams-Brabant
3,375 Ann Broeckx Antwerpen
3,374 Frank Vink Limburg
3,373 Francine Van Aarsen Antwerpen
3,372 Nadine Van de Schoor Antwerpen
3,371 Anita De Win Antwerpen
3,370 Martine Van Eynde West-Vlaanderen
3,369 Roland Schellekens Antwerpen
3,368 Veva De Blauwe Antwerpen
3,367 Thierry Lurson Antwerpen
3,366 Rita Loterman Henegouwen
3,365 Sandra Wouters Antwerpen
3,364 Diane Schiepers Vlaams-Brabant
3,363 Nancy Van Thillo Antwerpen
3,362 Katia maria Coppens Oost-Vlaanderen
3,361 Ingrid Vervondel Vlaams-Brabant
3,360 Nicole Neirynck Antwerpen
3,359 Carine Wauters Vlaams-Brabant
3,358 Irene Van der Stricht Oost-Vlaanderen
3,357 Martine Cools Luik
3,356 Patrick Wermoes Vlaams-Brabant
3,355 Yves Matton Oost-Vlaanderen
3,354 Eld Fierens Oost-Vlaanderen
3,353 Pascale De WInne Vlaams-Brabant
3,352 Stefan De Meuter Vlaams-Brabant
3,351 Lydwine Colmant Vlaams-Brabant
3,350 valere velaerts Vlaams-Brabant
3,349 Nancy Olivier West-Vlaanderen
3,348 Beatrice De Vis Namen
3,347 Michel Blanckaert West-Vlaanderen
3,346 Rik Van Neste West-Vlaanderen
3,345 steve s West-Vlaanderen
3,344 Ariella Thienpont West-Vlaanderen
3,343 Rita Defruyt West-Vlaanderen
3,342 Eric Banckaert Oost-Vlaanderen
3,341 Nicolas Coenraets Waals-Brabant
3,340 Maria Vloeberghs West-Vlaanderen
3,339 Anita Wauters Vlaams-Brabant
3,338 Steven Vindevogel Oost-Vlaanderen
3,337 Veerle Walravens West-Vlaanderen
3,336 Martine Vanden Berghe West-Vlaanderen
3,335 Jan Verhaert Antwerpen
3,334 Roland Juchtmans Limburg
3,333 Bernadette J Reyntjens Brussel
3,332 Joel Bogaert West-Vlaanderen
3,331 Carine Neyts West-Vlaanderen
3,330 Erna Jonckheere Jonckheere West-Vlaanderen
3,329 Marlene Germis Oost-Vlaanderen
3,328 Bieke Claessens West-Vlaanderen
3,327 Swann Sara Antwerpen
3,326 Koenraad Delaey West-Vlaanderen
3,325 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
3,324 Robert De Keersmaecker Brussel
3,323 Jose Giewald Limburg
3,322 Christel Caen West-Vlaanderen
3,321 Roland Depoortere West-Vlaanderen
3,320 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
3,319 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
3,318 Els Desmet Oost-Vlaanderen
3,317 Pat Ketels Oost-Vlaanderen
3,316 marijke berghmans Vlaams-Brabant
3,315 Mie Dams Oost-Vlaanderen
3,314 Andre Vermeersch Oost-Vlaanderen
3,313 Thomas De Ridder Antwerpen
3,312 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
3,311 Jerko Bozikovic Oost-Vlaanderen
3,310 Yo Borloo Vlaams-Brabant
3,309 Paul: vdf Van Egghen West-Vlaanderen
3,308 Anita De Win Antwerpen
3,307 liesbet veragten Antwerpen
3,306 Stefan Van der Borght Vlaams-Brabant
3,305 Viviane Pauwels Vlaams-Brabant
3,304 Diana Opdebeeck Antwerpen
3,303 Geert Clauwaert Oost-Vlaanderen
3,302 Jessica Poelmans Limburg
3,301 Tony Claes Limburg
3,300 Linda Lenders Antwerpen
3,299 Mieke De Bruycker Oost-Vlaanderen
3,298 Huberty Mikke Henegouwen
3,297 Luc Debouvry West-Vlaanderen
3,296 Brigitte Schoukens West-Vlaanderen
3,295 Veerle Dieleman Oost-Vlaanderen

Ondertekenen met je echte, volledige naam (Open Brief aan Minister De Croo)


🔴 Het volledige antwoord van premier De Croo tot op heden:

Geachte,

Wij hebben uw bericht goed ontvangen. De bevoegde adviseur heeft inmiddels kennis genomen van uw bezorgdheden.

Met vriendelijke groeten,

Beleidscel Eerste Minister

KONINKRIJK BELGIË – ROYAUME DE BELGIQUE – KÖNIGREICH BELGIEN

Alexander DE CROO
Eerste minister van België


📢 Dit fors delen via:

Hoe Vlaamse media polariseren — Open Brief aan hoofdredacteuren VRT-NWS

Beste Liesbet Vrieleman, Griet De Craen, Steven Samyn, Dimitri Verbrugge, Elke Jacobs,

Zondag, 23 januari 2022. De zoveelste betoging tegen het coronabeleid dat het leven van ieder nu al twee jaar aan banden legt. Vele burgers vinden dat de balans kosten-baten niet meer opgaat. Vele burgers dachten hun vrijheid al terug te hebben na alle geleverde inspanningen. Vele burgers beseffen dat COVID endemisch aan het worden is zoals de griep. En dat de regering toch maar doorgaat met het treffen van zeer restrictieve maatregelen.

De politie spreekt van 50 000 aanwezigen op de betoging. Vaak is dit officiële aantal veel geringer dan de hoeveelheid werkelijke deelnemers. Andere manieren van tellen hebben het over bijna een half miljoen demonstranten.

In elk geval gaat het hier over zeer veel mensen.

Zeer veel mensen die komaf willen maken met het huidige beleid. Mensen die willen dat het beleid een andere koers inslaat. Mensen die hopen op een milder, humaner beleid. Een beleid dat niet zorgt voor polarisatie en stigmatisering van bepaalde groepen.

En wat levert de betoging ons op, net door de media?
Inderdaad, polarisatie en stigmatisering.

De betoging zou georganiseerd zijn door een internationaal netwerk van ‘antivaxers’.

‘Antivaxers’… Mijn bloed kookt bij het horen van dit woord. Het klinkt als een scheldwoord. Net zoals we mensen met een donkere huidskleur zouden herleiden tot het begrip ‘negers’. Hiervoor zouden we terecht op de vingers getikt worden. Maar het woord ‘antivaxers’ wordt te pas en te onpas te grabbel gegooid zonder enige maatschappelijke aftoetsing, vraagstelling of berisping.

Voor de zekerheid zoek ik het begrip ‘antivaxer’ op in de Van Dale. Een antivaxer is een principieel tegenstander van vaccinatie tegen bepaalde ziekten. Dus in het geval van de corona-crisis gaat het hem over personen die tegen vaccinatie zijn van COVID.

Welnu, samen met duizenden andere betogers voel ik mij niet aangesproken door het begrip ‘antivaxer’.

Veel betogers vinden het niet meer dan normaal dat kwetsbare mensen zich willen beschermen met een vaccinatie. Veel betogers vinden het de keuze van ieder om voor zichzelf uit te maken of het eigen lichaam gebaat is met een vaccinatie als exta bescherming.

Wat wel vragen oproept bij verschillende betogers is de strategie van het massaal vaccineren van de hele bevolking. Zeker als blijkt dat transmissie van COVID niet aan banden gelegd kan worden.

Ook roept het op vlak van gezondheid vragen op om ziektes te bestrijden met vaccins die nog niet volledig door hun testfases zijn. Er is dan sprake van een experiment. Des te meer doet het de wenkbrauwen fronsen als beleidsmakers een experimenteel vaccin willen verplichten.

Met andere woorden: veel burgers stellen zich vragen bij dit gezondheidsbeleid dat gehanteerd wordt. Veel burgers uiten hun ongerustheid m.b.t. het vaccinatiebeleid.

Maar dit maakt van hen geen groep ‘antivaxers’.

Zelf nam ik ook deel aan de betoging samen met 7 andere mensen. De helft van onze groep is gevaccineerd, de andere helft niet. Niemand van ons noemt zich een ‘antivaxer’.

Laten we dus stoppen met categoriseren, stigmatiseren en polariseren.

Jammer genoeg doet de VRT hier gretig aan mee en kiest ervoor om ook de organisatie van de betoging in een slecht daglicht te stellen. Organisator Tom Meert nodigde zogenaamd ‘extreme sprekers’ uit op het podium. Sprekers die ‘complottheorieën en desinformatie’ verspreiden.

Wat is ‘extreem’? Ben je ‘extreem’ omdat je gedachtegoed afwijkt van de norm?

Wat is een ‘complottheorie’? Een gedachtegang die afwijkt van de norm?

Wat is ‘desinformatie’? De output van een wetenschappelijke studie die een andere studie tegenspreekt?

Bij mijn weten is dat nu eenmaal ‘aan wetenschap doen’ en ruimte laten voor wat Meert een ‘open debat’ noemt.

VRT-journalist Stef Meerbergen doet er een schepje bovenop en stelt dat het ongehoord is dat de sprekers ‘meningen’ komen vertolken in plaats van ‘feiten’.

Sinds wanneer is het fout om mensen met een mening aan het woord te laten? Volgens mij doet de VRT niet anders dan constant te polsen naar meningen. Zeer vaak polsen ze bij wijze van voorbeeld naar de mening van Marc Van Ranst.

Ook Bart Schols (‘De Afspraak’ op Canvas) en Ruth Roets (‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1) zijn mede verantwoordelijk voor het culpabiliseren van de betogers. Naast het focussen op ‘antivaxers’ en ‘complotdenkers’, focussen ze maar al te graag op de rellen die uitgelokt werden door niet-betogers.

Ja, VRT. U dient nu eenmaal de Vlaamse Overheid. Wij verwachten al lang geen neutrale, onafhankelijke berichtgevingen en interviews meer. Maar de betogers onterecht herleiden en dehumaniseren tot ‘extremisten’, ‘complotdenkers’ en ‘antivaxers’? Dat duld ik niet.

U hebt het over inwoners van ons land. Inwoners die zeer misnoegd zijn, teleurgesteld, ja, zelfs de wanhoop nabij. Maar ze blijven er staan, ze blijven opkomen voor wat zij belangrijk vinden. Ze laten zich niet ontmoedigen. Telkens weer sprokkelen zij hun moed bijeen om verder te kunnen in deze samenleving waarin zij geculpabiliseerd, gestigmatiseerd en veroordeeld worden. Al twee jaar aan een stuk. En nog trekken zij vreedzaam de straat op. Met rode hartballonnen in de lucht, met ludieke outfits aan, met stille slogans waarmee ze zich duidelijk proberen maken, … Maar u hoort hen niet. U ziet hen niet. U wilt ze niet horen. U wilt ze niet zien. U gaat niet met ze praten, u vraagt niet wat er werkelijk bij hen leeft. Enkel Ann De Bie kwam eens luisteren. En haar verslag verdween in het niets.

Beste VRT, u maakt zich schuldig aan het monddood maken van tienduizenden Belgen. Wat zeg ik… Honderdduizenden Belgen. Want niet iedere Belg die niet akkoord gaat met dit beleid heeft de moed zich te laten horen en te laten zien. U laat enkel de mensen aan het woord die het narratief van de overheid bevestigen. Burgers die een afwijkende mening of gedacht hebben, worden door u aan de kant geschoven. De stem van deze burgers telt niet langer meer. En de gemakkelijkste weg om ze monddood te maken, is door ze te dehumaniseren.

VRT, doe uw werk, doe uw journalistiek en ga eindelijk op onderzoek naar wie die betogers werkelijk zijn en wat hen werkelijk drijft. Ga op onderzoek naar de ‘feiten’ waarop zij zich baseren om hun mening te vormen. Want ieder heeft zijn waarheid en een verhaal heeft altijd twee kanten.

Als u uw werk goed doet, zal u overigens merken dat het burgers betreft die zich maatschappelijk engageren. Mensen die hopen op en streven naar rechtvaardigheid, verbondenheid, tolerantie, verdraagzaamheid, menselijkheid en samenhorigheid. Mensen die van dit land een gezonde plaats willen maken waar alle mensen weer graag willen wonen.

Bouwt u mee aan zo’n samenleving of kiest u ervoor om ze verder af te breken?
Aan u de keuze.

Mieke De Baere

OpenCitizens.be — in naam van een groeiend aantal verontruste Belgische burgers en kinderen.
Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
1,361 Christian Cos Antwerpen
1,360 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,359 Nancy Olivier West-Vlaanderen
1,358 Bart Bervoets Antwerpen
1,357 Sonja Knaepkens Antwerpen
1,356 Thierry Van Driessche Oost-Vlaanderen
1,355 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
1,354 Frank Verholleman West-Vlaanderen
1,353 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
1,352 Tony Cabus Henegouwen
1,351 Luc Houthuys Antwerpen
1,350 beatrix Delvaux Brussel
1,349 Hilde Mortier West-Vlaanderen
1,348 Dominique Croes West-Vlaanderen
1,347 Bruno Callens West-Vlaanderen
1,346 Joke Wiedijk Antwerpen
1,345 kristel Freson Limburg
1,344 Patrick Moens Oost-Vlaanderen
1,343 Catherine van de Put Brussel
1,342 André Bastiaens Vlaams-Brabant
1,341 Nadine Van Meerbeek Vlaams-Brabant
1,340 Marleen Mys Oost-Vlaanderen
1,339 Robert Buvens West-Vlaanderen
1,338 Penis Wappie Luxemburg
1,337 Joris Demuytere Oost-Vlaanderen
1,336 Lut Cambré Antwerpen
1,335 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
1,334 Liliane Delcaert Vlaams-Brabant
1,333 Mirella Willekens Antwerpen
1,332 Marina Harvent Oost-Vlaanderen
1,331 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,330 Elly Dekeyser Antwerpen
1,329 Kris Panneels Vlaams-Brabant
1,328 Karel Herreman West-Vlaanderen
1,327 Bert Dieryck Antwerpen
1,326 Bieke Claessens West-Vlaanderen
1,325 DEBAERE TANIA West-Vlaanderen
1,324 Mathieu Bussels Limburg
1,323 Paul Van Egghen West-Vlaanderen
1,322 Gert Roothans Antwerpen
1,321 Walter Van velthoven Antwerpen
1,320 beatrix Delvaux Brussel
1,319 Kelly Vanhooreweder Antwerpen
1,318 Heidi Caelen Limburg
1,317 Paul Clessens West-Vlaanderen
1,316 Jan Van der Heyden Antwerpen
1,315 jans desire Limburg
1,314 Anita Hermans West-Vlaanderen
1,313 Marleen Vervoort Antwerpen
1,312 Tim VC Oost-Vlaanderen
1,311 Luc Houthuys Antwerpen
1,310 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
1,309 Bram Demuynck West-Vlaanderen
1,308 An Bisschop Antwerpen
1,307 Lieve Lauwaert-Vander Stappen Vlaams-Brabant
1,306 Hans Van Alsenoy Antwerpen
1,305 Els Lathouwers Antwerpen
1,304 Valerie Vercammen West-Vlaanderen
1,303 Hans Van De Maele Henegouwen
1,302 Ann Verachtert Vlaams-Brabant
1,301 Carine Strouven Vlaams-Brabant
1,300 Maurits Depoortere West-Vlaanderen
1,299 Dirk & Lieve Lauwaert-Vander Stappen Vlaams-Brabant
1,298 Mauro Profeta Limburg
1,297 Vincent Doulliez Oost-Vlaanderen
1,296 Marie-Claire Buyck Oost-Vlaanderen
1,295 Catherine Descheemaeker Oost-Vlaanderen
1,294 Astrid Esser Antwerpen
1,293 Klaar Cornelis Oost-Vlaanderen
1,292 Julie Janssens Antwerpen
1,291 Paul Simon Vlaams-Brabant
1,290 May Peeters Antwerpen
1,289 m bolle Brussel
1,288 Marleen Ramaekers Antwerpen
1,287 Riet De Boeck Vlaams-Brabant
1,286 Rita Vermeulen Antwerpen
1,285 Roel Druyts Antwerpen
1,284 Quinten Janssens Antwerpen
1,283 Sven Janssens Antwerpen
1,282 Marga Adriaensen Vlaams-Brabant
1,281 rosemie verschaeve Vlaams-Brabant
1,280 Grégoire Defrenne Antwerpen
1,279 Marie claire Monsere West-Vlaanderen
1,278 Wanja Susko Antwerpen
1,277 Mireille Werniers Antwerpen
1,276 Isabelle Van Remortel Oost-Vlaanderen
1,275 Lies Ghesquiere Vlaams-Brabant
1,274 ingrid vanhuyze Oost-Vlaanderen
1,273 Berit Andersen Limburg
1,272 Marleentje De Roovere Antwerpen
1,271 Nico Recour Oost-Vlaanderen
1,270 Cécile Inghelram Antwerpen
1,269 Elke Huypens Vlaams-Brabant
1,268 Pascal De Vos Vlaams-Brabant
1,267 Inge VanEmelen Vlaams-Brabant
1,266 Jos Bruyninckx Vlaams-Brabant
1,265 Jan Borlez Vlaams-Brabant
1,264 Eva Noet Oost-Vlaanderen
1,263 Beatrijs Symoens Luik
1,262 Indra Spiessens Vlaams-Brabant

Ondertekenen (Vlaamse media polariseren - Hoofdredacteurs VRT-NWS)

📢 Dit fors delen via:

Open Brief Immuundeficiëntie door Corona-vaccinatie

OPEN BRIEF BETREFFENDE DE CORONAVACCINATIE

Brugge, 18 januari 2022

Geachte Eerste Minister
Geachte Minister-president
Geachte Minister
Geacht Parlementslid
Geachte verantwoordelijke in de samenleving
Beste medeburger

De voorbije week waren er in onze media veel uitspraken over de coronacrisis. Het ging onder meer over al dan niet verplichte vaccinatie(1), de voorwaarden voor het verkrijgen van een groen licht op de CST(2), het verloop van de delta- en omikronvariant(3), de werking van de boosterdosis(4), het verloop van de ziekenhuisopnames(5) enz.

Ook werden in de media opnieuw veel Belgische cijfers gegeven met dagelijkse en wekelijkse update. Deze cijfers zijn vooral gebaseerd op de rapportage van Sciensano. In de rapporten van Sciensano zie ook ik al deze cijfers, waarbij de meeste ervan tevens in de tijd worden uitgezet in een duidelijke grafiek. De weekrapporten van Sciensano geven een 70-tal van dergelijke grafieken. Maar één cijfer wordt op dat vlak niet zo duidelijk weergegeven in de rapporten en ook in de media vermeden: de relatieve effectiviteit(6) van de vaccinatie en de evolutie ervan in de tijd.

Het is de primaire doelstelling van elk vaccin om infectie door een virus te vermijden. Dit heeft als gunstig gevolg dat besmetting en ziekte, dus ook ziekenhuisopname, wordt gereduceerd. Ik stel vast dat het primaire doel nog amper publiek wordt vermeld of besproken, niet door politici en hun adviserende wetenschappers en ook niet door de journalistiek. Men spreekt de laatste tijd nagenoeg alleen nog over het vermijden van hospitalisaties terwijl de verminderde kans op infectie bijzaak is geworden. Nochtans is de evolutie van de effectiviteit van de vaccinatie belangrijke informatie. Maar de effectiviteit tegen infectie blijkt niet zo gunstig te verlopen als verhoopt… Daarom ben ik bezorgd en presenteer u hier deze gegevens(7) voor 9 januari 2022.

Bezorgdheid over de werking van de boosterdosis in de strijd tegen corona en de nu heersende omikronvariant

De boostercampagne is in de loop van september 2021 op gang gekomen. Op 9 januari 2022 hadden 5,2 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat is bijna 60 % van alle volledig gevaccineerden. Bij de leeftijdsgroep 65+ is dit 80 % tot 85 %.

Om een goed beeld te krijgen van de werking van de boosterdosis nu de omikronvariant dominant is geworden, kijken we naar 2 grafieken.

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de varianten in België weer. Sinds half december 2021 is de omikronvariant in België aan een opmars bezig. Tussen 19 december 2021 en 8 januari 2022 is het aandeel omikron van 10 % naar 90 % gestegen. Er is in deze periode nog een relevante maar zeer vlug dalende aanwezigheid van de deltavariant naar 8 % op 8 januari 2022.

Een tweede grafiek geeft de relatieve effectiviteit van de vaccinatie per leeftijdsgroep(8) weer. Het procentueel cijfer staat voor de vermindering van het risico op infectie. Een effectiviteit van 100 % betekent een volledige reductie van het risico en dus geen enkel gevaccineerd persoon die geïnfecteerd wordt ten opzichte van niet gevaccineerde personen. Een effectiviteit van 0 % betekent dat er geen vermindering van het risico is.

We zien dat in dezelfde periode als de opkomst van de omikronvariant de werkzaamheid van de vaccinatie een flinke duik maakt en dit bij alle leeftijdsgroepen. De cijfers van de recentste rapportageperiode geven een nog sterkere dalende trend in de effectiviteit dan de periode ervoor.

Bij de tieners heeft op 9 januari 2022 nog maar 2,9 % een boosterdosis ontvangen. Toch zien we ook bij hen een ongelooflijke daling. Dit toont ons dat de volledige vaccinatie bij hen niet bestand is tegen de omikronvariant.

Maar ook als we enkel de effectiviteit bekijken bij de populatie met boosterdosis ten opzichte van de populatie die niet gevaccineerd is, zien we dat de effectiviteit van de boosterdosis in dezelfde periode reeds relevant afneemt en de trend ook hier sterker dalend is. We zien op één registratieperiode een afname van 33 % bij de leeftijdsgroep 65+ en van 27 % bij de tieners! De afname komt ook veel vlugger na toedienen van de dosis dan het geval was bij de volledige vaccinatie!

Ook de boosterdosis blijkt op basis van de trend niet geschikt om het risico op infectie relevant te gaan verminderen. De komende weken moet deze trend goed in het oog gehouden worden.

Bezorgdheid over de gevolgen van een negatieve relatieve effectiviteit van de vaccinatie

Zoals in de grafiek van de relatieve effectiviteit per leeftijdsgroep in vorig deel reeds duidelijk is, is de werking van de vaccinatie met het oog op het primaire doel nl. het risico op infectie verminderen, problematisch geworden. Hieronder de grafiek voor de volledige populatie.

Tot september 2021 bedroeg de effectiviteit van de volledige vaccinatie 80 à 85 %. Vanaf september 2021 begint de relatieve effectiviteit van het vaccin steeds sterker af te nemen. Rond de jaarwisseling is deze voor de hele populatie tot 0 (nul) herleid. Met andere woorden is op dat moment het vaccin “uitgewerkt” en hebben gevaccineerden en niet gevaccineerden terug eenzelfde risico op infectie. Voor de leeftijdsgroep 65+ deed zich dit reeds voor in oktober 2021 en voor de leeftijdsgroep 18-64 jaar in december 2021, zoals te zien op de grafiek met de leeftijdsgroepen in vorig deel.

Maar we zien dat de effectiviteit niet nul blijft, wat verwacht moet worden als een vaccin is uitgewerkt. We zien echter een negatieve relatieve effectiviteit(9). Op 9 januari 2022 bedraagt deze min 44 %. Bij de 65+ is dit zelfs min 56 %. Voor elke 100 niet gevaccineerde mensen die geïnfecteerd zijn, zijn er respectievelijk 144 en 156 gevaccineerden mensen geïnfecteerd. Er worden dus méér gevaccineerde mensen geïnfecteerd door het coronavirus dan mensen die niet gevaccineerd zijn.

Hoe kan het dat er méér mensen die gevaccineerd zijn geïnfecteerd worden dan mensen die niet gevaccineerd zijn? Is er een probleem met het immuunsysteem ten gevolge van de huidige vaccinatie? In een factcheck van VRT NWS wordt gezegd: “Vaccinatie versterkt onze aangeboren en later ontwikkelde immuniteit”(10).

Maar er bestaat wel degelijk iets als “immuundeficiëntie”(11). Bij een immuundeficiëntie werkt een onderdeel van het afweersysteem niet. Dat kan zijn ten gevolge van een erfelijke afwijking of de deficiëntie werd verworven tijdens het leven. En dat is wat de cijfers over de effectiviteit van de vaccinatie tegen corona hier ook aangeven.

De prestaties van het immuunsysteem, op z’n minst tegen het coronavirus, is voor de groep gevaccineerden er slechter op geworden dan bij de groep niet gevaccineerden.

Besluit

Uit de gegevens leiden we af:

  • Noch de volledige vaccinatie, noch de boosterdosis, beschermt tegen infectie door de omikronvariant.
  • De werkzaamheid van de vaccinatie is na verloop van tijd negatief: de kans op infectie is dus vergroot ten gevolge van het vaccin!

We mogen inderdaad hopen dat de ernst van de ziektesymptomen en het aantal hospitalisaties in de komende tijd beperkt blijven ten opzichte van de periode met de deltavariant. En we zullen in de komende weken moeten zien of de vaccinatie inderdaad een gunstig effect behoudt voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dit verandert niets aan de toestand van het immuunsysteem van veel landgenoten ten gevolge van de volledige vaccinatie en de boosterdosis. Ik ben dus ernstig bezorgd om de gevolgen hiervan en wens u die bezorgdheid mee te delen. Het gaat om miljoenen mensen waarvan het immuunsysteem op dit moment niet correct meer reageert, alvast niet tegen het coronavirus.

Het is op basis van deze gegevens ook niet logisch en vanuit de door de beslissingsnemers gehanteerde logica in de strijd tegen corona zelfs contraproductief, om mensen die niet langer dan 5 maanden geleden volledig zijn gevaccineerd of de boosterdosis hebben ontvangen, het voordeel te geven om zich niet te moeten laten testen of in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact of enkel mensen met een boosterdosis groen licht te geven op CST.

Ook bij de beroepsbevolking heeft dit gevolgen. Hoewel de vaccinatiestatus in principe vertrouwelijk is, zullen mensen die geen boosterdosis hebben ontvangen in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact en dit in tegenstelling tot hun geboosterde collega’s. Op die manier is de vaccinatiestatus voor hen niet langer een medisch geheim. Ze zullen zich daarom aan de boosterdosis overleveren hoewel deze niet naar behoren blijkt te werken tegen infectie door de omikronvariant, meer zelfs: de kans vergroot om geïnfecteerd te worden. Deze maatregel benadeelt dus mensen die, na reeds volledig gevaccineerd te zijn, geen boosterprik willen laten zetten.

Tot slot is er de verplichte vaccinatie voor mensen in de zorgsector of voor iedereen. Neemt u bij het zien van deze cijfers de verantwoordelijkheid dat mensen door een verplichte vaccinatie gaan lijden aan immuundeficiëntie? Deze cijfers en de risico’s die duidelijker zichtbaar worden, tonen aan dat in de samenleving dringend een grondig en open debat moet plaatsvinden over de vaccinatiecampagne.

Ik verzoek u om mijn bezorgdheid grondig te overwegen in al uw beslissingen.

Met vriendelijke groeten

Jan Vos
Emiel Vanderveldestraat 22
8200 Brugge

Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

(1) VRT NWS, “Vlaams minister Beke (CD&V): “Ik neig naar vaccinatieverplichting”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Peter De Roover (N-VA): “Uitgaan van geen verplichte vaccinatie, maar open debat voeren over”, 11 januari 2022.
VRT NWS, “Vooruit-voorzitter Rousseau pleit (nogmaals) voor vaccinatieverplichting: “Belangrijk om mensen die zich laten vaccineren te belonen”, 11 januari 2022.
(2) VRT NEWS, “Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST”, 11 januari 2022.
(3) VRT NWS, “Omikron krijgt delta (nog) niet klein: blijven beide varianten naast elkaar bestaan? En is dat een probleem?”, 14 januari 2022.
VRT NWS “Biostatisticus Niel Hens: Meest gunstige scenario voor omikron, maar toch nog voorzichtig blijven”, 18 januari 2022.
(4) VRT NWS, “WHO-experten hebben twijfels bij vaccinatiestrategie met huidige boosters, willen vaccins tegen nieuwe varianten”, 11 januari 2022.
(5) VRT NWS, “Coronablog – Geen extra maatregelen tegen omikrongolf, De Croo: Wellicht geen overbelasting van intensieve zorg”, 6 januari 2022.
(6) De relatieve effectiviteit (RE) van een vaccin is de vermindering van het risico op infectie en dus ziekte ten gevolge van een besmetting door een virus. Dit is dus de werkzaamheid van een vaccin. Ze wordt berekend op basis van het aantal incidentie bij mensen die niet gevaccineerd (N) zijn en bij mensen die gevaccineerd (G) zijn. In de rapportage van Sciensano gebeurt dit op basis van de 14-daagse incidentie per 100.000. RE = (N- G)/N.
(7) De gebruikte gegevens voor België en de methodes voor de berekening van de relatieve effectiviteit in deze open brief zijn afkomstig van Sciensano.be en het interactieve dashboard ervan via datastudio.google.com.
(8) Zelfde leeftijdsgroepen als toegepast door Sciensano.
(9) Sciensano vermeldt een negatieve reductie van het risico op infectie in “Covid-19_Weekly report_20211105-NL”, blz. 29 en “Covid-19_Weeklyreport_20211105-NL”, blz. 29. De rapporten daarna vermijden plots de vermelding van een negatief cijfer en is dit vervangen door het misleidende begrip “Niet aantoonbaar”.
(10) VRT NWS, “CHECK – Neen, coronavaccin ondermijnt immuniteit van kinderen niet”, 14 januari 2022.
(11) https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuundeficiëntie.

Ondertekenaars:
1,501 Christian Cos Antwerpen
1,500 Rudolf Hellebaut Oost-Vlaanderen
1,499 Andy Buyle Antwerpen
1,498 Marijn Verhelst Oost-Vlaanderen
1,497 Robert Buvens West-Vlaanderen
1,496 Lydia Geens Antwerpen
1,495 Diana Opdebeeck Antwerpen
1,494 Willy Verelst Antwerpen
1,493 ANDRE FONCK Oost-Vlaanderen
1,492 Penis Wappie Luxemburg
1,491 Joris Demuytere Oost-Vlaanderen
1,490 Hedwig De Beer Vlaams-Brabant
1,489 liesbet veragten Antwerpen
1,488 Liliane Delcaert Vlaams-Brabant
1,487 Mirella Willekens Antwerpen
1,486 Kris Panneels Vlaams-Brabant
1,485 Mathieu Wouters Vlaams-Brabant
1,484 Liliane Goret Antwerpen
1,483 Paul Van Egghen West-Vlaanderen
1,482 Gert Roothans Antwerpen
1,481 Heidi Caelen Limburg
1,480 Heidi Van Genechten Limburg
1,479 Anita Hermans West-Vlaanderen
1,478 Claudia Emmerechts Vlaams-Brabant
1,477 Marc Adriaensen Antwerpen
1,476 Els Lathouwers Antwerpen
1,475 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,474 Johanna Van Ael West-Vlaanderen
1,473 Anke De Vooght Antwerpen
1,472 Reinhilde Dirckx Antwerpen
1,471 Marc Vervecken Antwerpen
1,470 Jan Vervecken Antwerpen
1,469 Cissie VLaer Antwerpen
1,468 Hans Van Alsenoy Antwerpen
1,467 Johan Bracquene Oost-Vlaanderen
1,466 Anne Martine Humblet Vlaams-Brabant
1,465 Martin Raepsaet West-Vlaanderen
1,464 Valerie Vercammen West-Vlaanderen
1,463 gilberte verboven Antwerpen
1,462 Karine D.B. Oost-Vlaanderen
1,461 Lutgart Hanssens Vlaams-Brabant
1,460 VERA Lieckend West-Vlaanderen
1,459 Ann Delaere West-Vlaanderen
1,458 Lucas Kiebooms Limburg
1,457 Geert Van Meenen Oost-Vlaanderen
1,456 Juliette Francois Oost-Vlaanderen
1,455 Miek De smet Oost-Vlaanderen
1,454 Bart Janssens Oost-Vlaanderen
1,453 Maureen DETAVERNIER Oost-Vlaanderen
1,452 Claire Desmedt West-Vlaanderen
1,451 Ann Verachtert Vlaams-Brabant
1,450 A Detemmerman Vlaams-Brabant
1,449 Wim Van Aelst Vlaams-Brabant
1,448 Erik Coupe Oost-Vlaanderen
1,447 Monique Deruyter West-Vlaanderen
1,446 Nancy De Pooter Limburg
1,445 Erika Vandormael Limburg
1,444 Godelieve Van Wolvelaer Antwerpen
1,443 Elsy Desmet Oost-Vlaanderen
1,442 angele billiouw West-Vlaanderen
1,441 nick martein West-Vlaanderen
1,440 nadia vanderputte West-Vlaanderen
1,439 Rien Vandenberghe West-Vlaanderen
1,438 Maria Vansant West-Vlaanderen
1,437 Filip Potteau Antwerpen
1,436 John Daschot Oost-Vlaanderen
1,435 Liesbet Willems Oost-Vlaanderen
1,434 Bernadette ,Vandewalle Oost-Vlaanderen
1,433 Margot Maes Oost-Vlaanderen
1,432 Huguette Verwimp Antwerpen
1,431 Luc Limère Antwerpen
1,430 Lut Peeters Oost-Vlaanderen
1,429 Ronald Van Beneden Antwerpen
1,428 Mieke Mattheeuws Vlaams-Brabant
1,427 Liliane Vanswieten Oost-Vlaanderen
1,426 Mine Van nieulande Oost-Vlaanderen
1,425 Danny Pauwels Vlaams-Brabant
1,424 Ilse Cant Oost-Vlaanderen
1,423 Karin Raemdonck Oost-Vlaanderen
1,422 Alain Christiaens West-Vlaanderen
1,421 Domi Velghe Oost-Vlaanderen
1,420 Beatrice Deweer Antwerpen
1,419 Veerle Waterschoot Oost-Vlaanderen
1,418 Marina Smet Oost-Vlaanderen
1,417 An Everaert Vlaams-Brabant
1,416 Maite Vande Velde Vlaams-Brabant
1,415 Livin Ogiers Oost-Vlaanderen
1,414 Riet Smits Oost-Vlaanderen
1,413 Min Ceulemans Oost-Vlaanderen
1,412 danny ghysels Antwerpen
1,411 Veerle Mertens Antwerpen
1,410 Dominique Cant Antwerpen
1,409 Inge Van Leemput Antwerpen
1,408 Stefan Van Rompaey Antwerpen
1,407 Ilse Thys Antwerpen
1,406 Heidi Eeckhout Antwerpen
1,405 Martine Peters Antwerpen
1,404 Nicole vercauteren Oost-Vlaanderen
1,403 Malika Mahfoud West-Vlaanderen
1,402 Chantal Pasteger Antwerpen

Ondertekenen (Open Brief immuundeficiëntie door vaccinatie)

📢 Dit fors delen via: