Press "Enter" to skip to content

OpenCitizens.be

Open Brief aan VRT-journalisten

Beste Hanne Decoutere, Bart Verhulst, Goedele Wachters, Lieven Verstraete, Wim De Vilder,

Wij zijn een burgercollectief, dat prangende, wetmatige vragen stelt aan verantwoordelijken in onze maatschappij.

U werkt voor de VRT, een staatsinstelling en u wordt dus door ons, burgers, betaald.
U wordt verondersteld ons objectief te informeren. Dat is een evidentie.

Daarom onze open vraag:
Hoe verklaart u dat de VRT bijna geen andere visies ivm COVID weergeeft dan die van de regering, de Wereld-Gezondheidsorganisatie WHO, de EU en enkel die virologen dewelke het daarmee eens zijn?

Zou het kunnen dat u de opdracht kreeg om zo weinig mogelijk meningen weer te geven die niet overeenstemmen met die regerings-versie van de feiten? Dit allicht om de vaccinatiepercentages te doen verhogen?

Zo ja, van wie krijgt u die vingerwijzing dan?
Zo neen, hoe is dit dan mogelijk?

In het geval dat deze regerings-versie van de feiten in de komende jaren de juiste zou blijken te zijn en daardoor veel levens gered werden, is deze eenzijdige berichtgeving misschien achteraf nog een beetje te verdedigen.
Maar … en nu komt het, er zijn internationaal veel professoren, medici, zelfs Nobelprijswinnaars, journalisten en burgers, die absoluut overtuigd zijn dat dit hele gebeuren wereldwijd misbruikt wordt door de pharma-industrie, die vooral hun winsten en niet zozeer onze gezondheid voor ogen hebben. Nog erger wordt het dan als deze pharmareuzen onwaarheden verkondigen om de talloze bijwerkingen van hun experimentele mRNA-“vaccins” te verdoezelen. Deze bedrijven hebben in het verleden reeds letterlijk miljarden dollars schadevergoedingen moeten betalen voor bedrieglijke praktijken, zoals u ongetwijfeld weet.

Waarom komen de talrijke fatale bijwerkingen van de covid-injecties zoals bvb hartaanvallen door bloedklonters, amper in het nieuws?
Waarom baseert men alles op de zeer onnauwkeurige PCR-testen — waarvan zèlfs de WHO (!) nu eindelijk toegeeft dat ze niet voor diagnose kunnen dienen?
Waarom horen we weinig of niets over de alarmerende stijgingen in miskramen bij gevaccineerde moeders?
Valt het u niet op dat in de landen waar er maximaal gevaccineerd wordt, de medische problemen en sterfgevallen vervolgens records breken?

Stap voor stap worden de basisrechten van vrije keuze over het eigen lichaam verkracht, regelrecht tegen o.a. onze grondwet, de Neurenbergcode, de mensenrechten in. Allemaal onder tafel geveegd omwille van een virus dat zelfs volgens de officiële cijfers niet eens veel bedreigender is dan een stevige griep. En voor onze kinderen al helemaal niet.
Nu wordt het in de grote media al voorgesteld als zou er enkel een keuze zijn tussen verplichte vaccinatie voor iedereen ofwel 1G-beleid, wat bijna op hetzelfde neerkomt. En vrije medische keuze dan?
Dit terwijl de Omikron-variant al lang vrij onschuldig is gebleken en de injecties amper invloed hebben op de besmettelijkheid. Volgens veel professionelen houden de experimentele injecties geen steek, maar ze durven niet spreken. Waarom geen reportages met anonieme getuigen met andere visies?

Sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube geven toe iedereen te blokkeren die het niet eens is met WHO en EU. Ook Google en Wikipedia zijn absoluut niet objectief gebleken. Dat is toch je reinste censuur & media-dictatuur, niet?

Stel nu even dat de vaccinaties niet zo veilig zijn als wordt beweerd en dat de gevaren van het virus worden opgeblazen, dan heeft dit misschien tot gevolg dat er vele onnodige doden vallen, mogelijk door de vaccins zelf en zeker door de werkelijk massale maatregelschade ook voor ons, Belgen.
Waarom stelt u zo weinig echt kritische vragen aan steeds dezelfde paar “deskundigen”?

Aangezien er geen wetenschappelijke consensus is, vragen we om veelvuldig volwaardige, objectieve debatten te organiseren, met ook grondige deelname van professionele, wakkere Belgen als bv. Dr. Kris Gaublomme, Drs. Sam Brokken, Viroloog Geert Vanden Bossche, Mr. Michael Verstraeten, Senta Depuydt, Prof. dr. Lieven Annemans, Dr. Hilde De Smet,  Dr. Clo Cornelissen, … Velen zijn al geschorst omwille van hun “afwijkende” visie! Alsof die professionelen met topreputatie allemaal ineens gek zijn geworden. Kijk ook eens bij Docs4opendebate(dot)be/ondertekenaars.
Internationaal zijn er nog veel meer, zie o.a. The Great Barrington Declaration door professoren van Harvard, Oxford en Stanford universiteiten,  …

Graag uw eerlijke, persoonlijke reactie, die we onder deze open brief op onze website zullen plaatsen.

Hartelijk dank en gezonde groeten,
OpenCitizens.be — in naam van een groeiend aantal verontruste Belgische burgers en kinderen.
Zie onderaan om mee te tekenen. ⬇︎

Ondertekenaars:
7,477 Philippe Gouwy West-Vlaanderen
7,476 Christian Cos Antwerpen
7,475 Christine Collin Antwerpen
7,474 Gerrit Jacobs Limburg
7,473 Jan Cabooter Henegouwen
7,472 Will Wygaerden Antwerpen
7,471 Thierry Lurson Antwerpen
7,470 Veva De Blauwe Antwerpen
7,469 Ann Van Renterghem Vlaams-Brabant
7,468 Nancy Ceuppens Antwerpen
7,467 Ann Van Haute Oost-Vlaanderen
7,466 Marc Toegaert Vlaams-Brabant
7,465 Anita De Win Antwerpen
7,464 Cristi Martin Oost-Vlaanderen
7,463 Uschi Van Meirvenne Oost-Vlaanderen
7,462 Geert Wuyts Antwerpen
7,461 Erna Peelman Oost-Vlaanderen
7,460 Emma Vandevyver Oost-Vlaanderen
7,459 Hilde Fleur Antwerpen
7,458 Sandra Wouters Antwerpen
7,457 Wim Van Hees Antwerpen
7,456 Nancy Olivier West-Vlaanderen
7,455 Freia Talpe Oost-Vlaanderen
7,454 Claudine Vancraeynest Oost-Vlaanderen
7,453 Kristina Van Eetvelde Limburg
7,452 Lieven Van Den Bossche Oost-Vlaanderen
7,451 Carla D'hanis Oost-Vlaanderen
7,450 martien uyttendaele Luxemburg
7,449 Katty Geldof Oost-Vlaanderen
7,448 Anne Impens Luxemburg
7,447 Demiddel Debbie West-Vlaanderen
7,446 Chantal Depaemelaere West-Vlaanderen
7,445 Marie-Anne Dirkx Limburg
7,444 Marjan Vanopstal Antwerpen
7,443 Katrien Van noten Antwerpen
7,442 anthony ottevaere Antwerpen
7,441 pierrette de pauw Oost-Vlaanderen
7,440 Etienne Ronsse Oost-Vlaanderen
7,439 Koen Delaey West-Vlaanderen
7,438 Elke Banneel Antwerpen
7,437 Marc Kesteleyn Oost-Vlaanderen
7,436 Ria Van der stricht Oost-Vlaanderen
7,435 Norbert Gabriel Antwerpen
7,434 Wendy Janssens Vlaams-Brabant
7,433 Robert De Keersmaecker Brussel
7,432 Patrick Jacobs Limburg
7,431 Johnuy Lotthior West-Vlaanderen
7,430 Dieder Keirsebelik Antwerpen
7,429 Victoria Simoen West-Vlaanderen
7,428 Ivan Van Geert Oost-Vlaanderen
7,427 jimmy Goossens Oost-Vlaanderen
7,426 bruno VdV Oost-Vlaanderen
7,425 Clermonts Marlou Limburg
7,424 Hubertus Winten Limburg
7,423 Jean-Paul Briers Limburg
7,422 Jean Van Der Stricht Oost-Vlaanderen
7,421 Swennen Hilde Limburg
7,420 Nicole Rikers Limburg
7,419 Erik Collette Limburg
7,418 Mustapha Oizaz Limburg
7,417 Leonie Angeli Limburg
7,416 Jean Vandevelde Limburg
7,415 Maria Buntinx Limburg
7,414 Catherine Delneste Oost-Vlaanderen
7,413 Jan Feyen Limburg
7,412 Patrick Blommaert Oost-Vlaanderen
7,411 Lars Joosten Limburg
7,410 Viviane Ceulemans Vlaams-Brabant
7,409 Myriam Velghe West-Vlaanderen
7,408 W.Joosten Joosten Limburg
7,407 Ruth Joosten Limburg
7,406 Barbara De Lange Oost-Vlaanderen
7,405 Colpaert Katty Oost-Vlaanderen
7,404 Herold Van Laarhoven Antwerpen
7,403 Dimitry Latet Antwerpen
7,402 Mariet Breëur Antwerpen
7,401 Wolfgang Van Hoorebeke Oost-Vlaanderen
7,400 August Artois Vlaams-Brabant
7,399 Kurt Erlich Limburg
7,398 Koen Demunck Oost-Vlaanderen
7,397 Eric Vande Putte Oost-Vlaanderen
7,396 Cecile Van der Biest Oost-Vlaanderen
7,395 Bruno Marin Antwerpen
7,394 Hilde Cloots Vlaams-Brabant
7,393 Karin Van der Han Limburg
7,392 Alida De Breuker Antwerpen
7,391 Vanovelen Davy Antwerpen
7,390 Lut Mees Limburg
7,389 Nicole Vanrykel Vlaams-Brabant
7,388 Hilda Kiggen Limburg
7,387 Danny Noens Oost-Vlaanderen
7,386 Anita Hermans West-Vlaanderen
7,385 Hilde Verbeke West-Vlaanderen
7,384 Rene Heylighen Vlaams-Brabant
7,383 Corinne Martens Limburg
7,382 Anne de Coninck van Noyen Vlaams-Brabant
7,381 Jose Giewald Limburg
7,380 Maria Houben Limburg
7,379 Tania Goethyn Oost-Vlaanderen
7,378 Danielle Bouteille Limburg

Ondertekenen (Open brief aan VRT journalisten)

Antwoord van Hanne Decoutere:

Antwoord van Bart Verhulst (Open brief gelezen√):

Antwoord van Goedele Wachters (Open brief gelezen√):

Antwoord van Lieven Verstraete (Open brief gelezen√):

Antwoord van Wim De Vilder (Open brief ontvangen√):

Nog geen enkel antwoord ontvangen!

📢 Dit fors delen via:

Sociaal overleg: lacune Volksgezondheid – Open brief beleidsmakers

September 2021 — NL • FRDE

Beste,

Als mede-beleidsmaker nam u tal van maatregelen om het volk te beschermen tegen het virus SARS-COV-2. Onder andere kreeg elke burger de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Ruim 80.5% van de 18-plussers ging in op dit aanbod. Echter merken we dat deze maatregelen het virus niet terugdringen. Het virus muteert en besmettingen blijven aanwezig. Het blijft dan ook een opgave om een doeltreffend gezondheidsbeleid te hanteren. Een beleid dat enerzijds het collectief belang dient en tegelijkertijd de continuïteit van (openbare) dienstverleningen kan garanderen.

Om dit doel te dienen stelt Minister Vandenbroucke als nieuwe maatregel een verplichting tot vaccinatie in de zorgsector. Meer dan dat pleit hij voor een algemene vaccinatieverplichting.

Als u als mede-beleidsmaker wilt meewerken aan een wettelijk verplichte vaccinatie, is het tegelijkertijd uw plicht om aan te tonen dat deze actie daadwerkelijk zal bijdragen tot het doel dat u nastreeft. Wij verklaren ons nader.

De efficiëntie van de huidige vaccins stellen wij niet in vraag. Het is duidelijk dat deze er effectief voor zorgen dat de kans om ziek te worden gevoelig afneemt. ¹

Ondertussen werd wel aangetoond dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen ondanks het aantoonbare bewijs van antistoffen in hun bloed opnieuw besmet kunnen worden met een variant van het Sars-Cov-2-virus en daarmee opnieuw besmettelijk zijn voor hun omgeving. ² ³ Ook professor Steven Van Gucht, hoofdexpert van Sciensano, bevestigde dit in Het Laatste Nieuws op 21 augustus 2021: ‘We hebben nooit verwacht dat vaccins besmettingen zouden tegenhouden. Ze zijn er om bescherming tegen symptomatische infecties te bieden.’ Met andere woorden: verplichting tot vaccinatie levert geen bijdrage aan de groepsimmuniteit die u beoogt. Er is dus geen medische grond die verplichting tot vaccinatie rechtvaardigt.

Geregeld wordt verplichting vergeleken met de huidige, geregulariseerde verplichting tot het nemen van het vaccin tegen Hepatitis B voor het zorgpersoneel. Dit vaccin bestaat al sinds 1982 en heeft zijn nut reeds decennia bewezen. De bijwerkingen en nawerkingen op korte en langere termijn zijn hiervan gekend. Dit vaccin valt hoe dan ook niet te vergelijken met de nieuw ontwikkelde mRNA-vaccins en DNA-vector-vaccins tegen het Sars-Cov-2 -virus. Deze vaccins vallen slechts onder een voorlopige goedkeuring tot eind 2023 bepaald door de European Medicine Agency (EMA). ⁴ Zelfs de pharmaceutische industrie geeft hier geen enkele garantie op. Het voordeel van de verplichting tot vaccinatie moet dan ook opwegen tegen het risico dat inherent is aan het feit dat er nog steeds aanvullende gegevens nodig zijn.
Meer dan dat zijn ook de virussen niet met elkaar te vergelijken. Ten opzichte van het Hepatitis-B-virus muteert het Sars-Cov-2-virus in een razend snel tempo. Oorzaken moeten niet ver gezocht worden; alle wetenschappers weten dat dit type virus gemakkelijk muteert. Een vaccinatie zal dan ook achter de feiten blijven aanlopen. ⁵

De vraag zal dus gesteld moeten worden of er maatregelen bestaan die het doel volksgezondheid wel dienen en die minder afbreuk doen aan de individuele bio-ethische principes tegenover dwingende maatregelen die niet medisch gegrond zijn.

Gelukkig is het vaccin op zich, hoe werkzaam ook, niet de enige beschermende factor.

Wat volksgezondheid sowieso al ten goede komt is dat de meesten, en dus ook niet-gevaccineerde personen, al verschillende keren met het virus in contact gekomen zijn. Ze hebben reeds een natuurlijke immuniteit opgebouwd en zoals met elk virus is de natuurlijk immuniteit na infectie beter dan deze die je verkrijgt na vaccinatie. ⁶ ⁷ ⁸ ⁹

Voorts heeft een goede gezondheidszorg er alle belang bij -individueel en als samenleving- om te investeren in het mentale welzijn. Ook u als beleidsmaker ziet hier het belang van in; destijds introduceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven de ‘geluksdriehoek’.

Het beperken van sociale contacten en het opleggen van restricties t.a.v. het ontspanningsleven verwekt ergernis en stress. Hoge waarden cortisol onderdrukken de immuniteit en zorgen voor stress-gerelateerde aandoeningen. Hetzelfde geldt voor mensen die gedwongen worden tot vaccinatie. Dit bevordert het nocebo-effect en het risico op infecties. Het tegenovergestelde effect van wat beoogd wordt. Prof. Kris Van den Broeck (UA), voortrekker van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg stelt hieromtrent in Knack: ‘We moeten meer inzetten op het informeren over zelfzorg, over hoe de psyche werkt en wat de mens zelf kan doen.’ ¹⁰

Tot slot vragen wij ons af waarom behandeling met medicatie geweerd wordt. Uit studies blijkt dat een medicinale therapie, die toegepast wordt in aanvangsfase, de mortaliteit met 71% doet dalen. ¹¹

Om bovenstaande redenen vragen wij u met aandrang om de keuzevrijheid en het niet te verwaarlozen recht op fysieke integriteit te respecteren. ¹² Een recht dat gewaarborgd is door de grondwet, het EVRM en de wet op de patiëntenrechten. Dit wordt bijgetreden door de resolutie van de Europese Raad 2361/2021 die stelt dat de vaccinatie niet verplicht is (artikel 7.3.1). Dat niemand gediscrimineerd mag worden wegens het niet gevaccineerd zijn om welke reden dan ook (artikel 7.3.2). En dat vaccinatiecertificaten enkel gebruikt mogen worden waarvoor ze bedoeld zijn, dus niet als paspoort of toegangsbewijs (artikel 7.5.2).

Nog volgens het Belgische arbeidsrecht dient het discriminatierecht gerespecteerd te worden dat stelt dat het verboden is om mensen te discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand. Meer dan dat valt deze gezondheidstoestand onder het medisch beroepsgeheim en wordt beschermd door de privacywetgeving.

Indien u deze opsomming van feitelijkheden naast u neerlegt en alsnog mee beslist tot vaccinatieverplichting zonder dat dit voldoende wetenschappelijk gefundeerd blijkt, zullen wij ons genoodzaakt voelen om juridische procedures op te starten.

Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kan u tot een verantwoord gezondheidsbeleid komen dat iedere burger, patiënt, cliënt, werkgever en werknemer kan dienen.

PS: Deze brief zal tevens als open brief circuleren op sociale media.

Met oprechte groeten,

Ondertekenaars:

Alexis Breckpot – ondernemer, An Van Waeyenberge – ziekenhuismedewerker MG-MZG, Andy Wysmantel – arbeider stelling bouw, Anja de Lannoy – pleegzorgbegeleider, Ann Dierickx – kinesioloog, Ann Vanheester – tourguide and translator, Ann Verstraete – studente, Ann Wijnendaele – leerkracht, Annelies De Clippeleer – leerkracht NT2, Anne-Mie de Koster – begeleidster, Annemie Servaes – pedagoge, Annick Gruzlewski – bediende boekhouding evenementensector, Bart Fryns – zelfstandige, Bart Van Theemsche – stafmedewerker, Ben Deckers – bemiddelaar VDAB, Beni Debacker – graveur zelfstandige, Bernd Van Hassel – kapper, Birgit Wezenbeek – zelfstandig kinesitherapeut, Bram van den Berg – kinesitherapeut, Carolien Vanden Bussche – poetshulp, Catherine Peeters – buschauffeur school, Chantal van Laere – logistiek zorg, Charlotte De Groof – actrice, Christiaan De Bruyne – osteopaat, Christiane De Prince – gepensioneerd lerares, Christophe De Coster – assistent administratie en onderzoek (VUB), Christophe Schinkmann – zelfstandig ondernemer, Christophe Vellemans – vertegenwoordiger voeding, Cindy Avet – maatschappelijk werker bij de Vlaamse overheid, Conny Decloedt – verpleegkundige – woonbegeleider, Cynthia Bogaerts – verpleegkundige – vroedvrouw, De Bruyne Evi – bediende, Diego Menoili – arbeider magazijn evenementensector, Dirk Oosterlynck – ondersteuner, D.O. Van Heester D. – Osteopaat MRO- Acupunctuur BAF-Docent-Osteopatische Geneeskunde FICO & Warchau-Belgisch Ambassadeur Osteopathie, Dr. Bart Lambert – huisarts, Dr. Hilde De Smet – huisarts, Dr. Jean-luc Vanderlinden – huisarts-homeopaat, Dr. Johan Denis – huisarts en homeopaat, Dr. Jozef De Clercq – gepensioneerd arts-spoedarts-sportarts, Dr. Marjan Van Gulck – huisarts, Dr. Tine Cocquyt – huisarts, Ellen De Schepper – bediende, Ellen Sevens – zelfstandig ondernemer, Els Fruytier – bediende, Eric Van de Putte – bewegingstherapeut, Erika Vervaeke – bediende, Eveline Verleye – wellbeïng coach, Evelyne Kersschot – goudsmid, Filip Desoete – onderhoudsverantwoordelijke Latexco, Filip Kerckhof – tuinarbeider/ondersteuner, Geert Van Hout – leraar, Geert Wijns – verpleegkundige, Gertie Daerden – tandarts, Gielen Claudia – zelfstandig thuisverpleegkundige, Giovanni Minnebo – magazijnmedewerker, Gloria Boateng – performer, Greet Huyghebaert – zenuwreflexoloog, Guido De Bruyker – gepensioneerd musicus, Hans De Boitselier – begeleider in maatwerkbedrijf, Hendrik Rebry – homeopaat, Herman Van Den Driessche – ondernemer fabrikant voedingssupplementen, Hilde Van Liefferinge – docent en coach, Hilde Vandenabeele – begeleidster gehandicaptenzorg, Huguette Verwimp – leerkracht op pensioen, Irene Van Kessel – zorgkundige WZC de Voorzienigheid te Bocholt, I Sissau – bruggepensioneerd, Ilse De Vis – tv-presentatrice, Ineke Debbaut – therapeute-coach-embodiment facilitator, Ingeborg De Brul – vroedvrouw, Isabelle Cidanal – bediende boekhouding evenementensector, Iwein Vranckx – Dr. lic. ir. ing. – Senior AI/ML Research Scientist, Jan Meysmans – relatietherapeut en psycho-energetisch practitioner, Jens Mariën – zelfstandige interieur en ontwerper, Jeroen Franssens – content- & music- manager, Joke Vlaeminck – verpleegkundige, Julie Geens – verkoop, Karin Naudts – onthaalbediende ziekenhuis, Karine Van Gulck – advocaat, Katrijn De Steur – leerkracht dko, Katrijn Van haegenberg – begeleidster kinder-en jeugdpsychiatrie, Kenneth Helleboogh – bediende voedingssector, Kenny De Witte – reisagent, Kevin Bruyndoncx – parketteur bouw, Kimberly Guldentops – bediende boekhouding evenementensector, Koen Reynders – zelfstandige complementaire zorg, Kristof Verbaeten – leerkracht + ICT Coördinator, Kürt Demurie – Quality Manager, Lea Bertjens – thuisverpleegkundige, Leni De Chou – zelfstandige, Liesbet Boen – zelfstandige, Lorenzo Goossens – werkzoekend, Luc De Wandel – journalist, Luc Declercq – productiearbeider, Marc Dewilde – gepensioneerd militair, Marcel Vandamme – Offr met pensioen, Martine Pieters – bediende, Michael Laperre – tuinman en psychedelisch coach, Micheline Biot – verpleegkundige op pensioen, Mieke Caljon – huismoeder, Mieke De Baere – onderwijzeres, Mitch Haentjens – bediende dossierbeheerder accountantskantoor, Nadia Maricou – ondersteuner en opvoeder, Nic Vandermeersch – arbeider, Nicolaas Venken – leraar deeltijds kunstonderwijs, Nina De Wilde – dossierbeheerder onderzoeksprojecten, Patrick Brysbaert – ere-advocaat Balie Antwerpen en sjamaan, Paul Tack – zelfstandige op pensioen, Peter Vandermeersch – docent en vegetarische kok, Petra Vereecken – kleuterjuf, Philippe Gits – zelfstandige lesgever, Quirijnen Conny – verzorgende bij familiehulp, Raquel Molero – bediende, Rika Vandevenne – ondersteuner, Rosalie Tombeur – meewerkende vennoot voedingswinkel, Sabine Van Geyte – leerkracht-klinisch psychologe-vrijwilligster in AZWest, Sabrina Uyttenhove – supply chain manager, Sam Brokken – lector en onderzoeker gezondheidswetenschappen, Sam Bulik – zaakvoerder Bulik bv, Sandra Polfliet – directeur Vlaamse Overheid, Sarah De Schepper – freelance radio- en tv-maker, Sieglinde Oliviers – gezondheidsbegeleider, Simone Kramer – accountmanager, Soetkin Collier – zangeres, Sofie Harboort – massagetherapeute en alternatief therapeut, Sofie Vandenbriele – zaakvoerder Bulik bv, Steve Van Herreweghe – klinisch- en arbeidspsycholoog, Steven Desanghere – procesbegeleider, Tania Berlize – trainer in pleegzorg, Tina Warmenbol – leerkracht, Tom Hartemberg – auteur en relatietherapeut, Veerle Deltomme – ondersteuner, Veerle Malschaert – artiest, Veerle Martens – kinesiste, Verstraete Sabine – kleuterjuf, Vicky De Muynck – verpleegkundige, Vicky Spaenhoven – logopediste, Victor Guldentops – zelfstandig café-uitbater, Vinciane Schoenmaeckers – kinesioloog, Viona Lambrechts – studente, Wambacq Christiana – gepensioneerd ambtenaar, Wim Van Gulck – bediende

¹ https://www.ntvg.nl/artikelen/covid-19-vaccins-hoe-zit-het/volledig

² https://blogs.publico.es/alberto-sicilia/2021/08/10/carga-viral-en-los-vacunados-y-los-no-vacunados-en-que-se-parece-y-en-que-se-diferencia/?fbclid=IwAR1OLM3RyiXYGAkF-34cvqT1RfNUWLHKWzrU0evV8J3QTYo-ChwlSk0da5Y

³ https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-efficacy-effectiveness-and-protection

⁴ https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

⁵ Onderzoeksresultaten betreffende de mutaties van SARS-CoV-2 en immune evasion: zie bijlage 1

⁶ https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9?fbclid=IwAR3D4_iYDD4Ug7lAcq3HfTpOACtncB4TDzbzkyL6_PvAuiCr0Lj3oUJ2e7Q

⁷ https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4?fbclid=IwAR2VyuKXcNpZED8y818YIxI8ZNtBfwNb5wG3KGernvdUdmBl6peyIoYGlrE

⁸ https://greatgameindia.com/covid-19-vaccines-creating-variants/?fbclid=IwAR3xAnKPzJMoejiBBdpkJNJuvX-glnzmlX8vYSqvhMKBcfafnnncUiyGBn8

⁹ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf?fbclid=IwAR0DYM6UTp9aXNR5Q_tWl0yoC7bj_aQGjKymwQv0WWtu7p2G8ImUrzTqP2Q

¹⁰ https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-blijven-we-blind-voor-het-placebo-effect-bij-de-vaccinaties/article-opinion-1766453.html

¹¹ Onderzoeksresultaten betreffende pharmaceutical interventions: zie bijlage 2

¹² https://mensenrechten.nl/nl/coronavirus-en-mensenrechten#Vraag6

Bijlage 1: Referenties betreffende de mutaties en immune evasion

Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.

Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.

Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.

Andreano, E., & Rappuoli, R. (2021). SARS-CoV-2 escaped natural immunity, raising questions about vaccines and therapies. Nature medicine, 27(5), 759-761.

Chen, R. E., Zhang, X., Case, J. B., Winkler, E. S., Liu, Y., VanBlargan, L. A., . . . Diamond, M. S. (2021). Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies. Nature medicine.

Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.

McCallum, M., Bassi, J., Marco, A., Chen, A., Walls, A. C., Iulio, J. D., . . . Veesler, D. (2021). SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv.

McEwen, A. E., Cohen, S., Bryson-Cahn, C., Liu, C., Pergam, S. A., Lynch, J., . . . Roychoudhury, P. (2021). Variants of concern are overrepresented among post-vaccination breakthrough infections of SARS-CoV-2 in Washington State. medRxiv, 2021.2005.2023.21257679.

Sharma, P., Mishra, S., Basu, S., Tanwar, N., & Kumar, R. (2021). Breakthrough infection with SARS-CoV-2 and its predictors among healthcare workers in a medical college and hospital complex in Delhi, India. medRxiv, 2021.2006.2007.21258447.

Kustin, T., Harel, N., Finkel, U., Perchik, S., Harari, S., Tahor, M., . . . Stern, A. (2021). Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals. Nature medicine.

Singh, U. B., Rophina, M., Chaudhry, R., Senthivel, V., Bala, K., Bhoyar, R. C., … Guleria, R. (2021, June 3). Variants of Concern responsible for SARS-CoV-2 vaccine breakthrough infections from India.

Bijlage 2: Referenties betreffende pharmaceutical interventions

Bryant, A., Lawrie, T. A., Dowswell, T., Fordham, E. J., Mitchell, S., Hill, S. R., & Tham, T. C. (2021). Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. American Journal of Therapeutics, 28(4), e434-e460.

Kashour, Z., Riaz, M., Garbati, M. A., AlDosary, O., Tlayjeh, H., Gerberi, D., . . . Tleyjeh, I. M. (2021). Efficacy of chloroquine or hydroxychloroquine in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (JAC), 76(1), 30-42.

Kory, P., Meduri, G. U., Varon, J., Iglesias, J., & Marik, P. E. (2021). Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics, 28(3), e299-e318.

Kow, C. S., Merchant, H. A., Mustafa, Z. U., & Hasan, S. S. (2021). The association between the use of ivermectin and mortality in patients with COVID-19: a meta-analysis. Pharmacological reports : PR.

Krolewiecki, A., Lifschitz, A., Moragas, M., Travacio, M., Valentini, R., Alonso, D. F., . . . Lanusse, C. (2021). Antiviral effect of high-dose ivermectin in adults with COVID-19: A proof-of-concept randomized trial. EClinicalMedicine, 37.

Lima-Morales, R., Méndez-Hernández, P., Flores, Y. N., Osorno-Romero, P., Sancho-Hernández, C. R., Cuecuecha-Rugerio, E., . . . Salmerón, J. (2021). Effectiveness of a multidrug therapy consisting of Ivermectin, Azithromycin, Montelukast, and Acetylsalicylic acid to prevent hospitalization and death among ambulatory COVID-19 cases in Tlaxcala, Mexico. International Journal of Infectious Diseases, 105, 598-605.

Liu, N., Sun, J., Wang, X., Zhang, T., Zhao, M., & Li, H. (2021). Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Diseases, 104, 58-64.

Rajter, J. C., Sherman, M. S., Fatteh, N., Vogel, F., Sacks, J., & Rajter, J.-J. (2021). Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The Ivermectin in COVID Nineteen Study. Chest, 159(1), 85-92.

Rezagholizadeh, A., Khiali, S., Sarbakhsh, P., & Entezari-Maleki, T. (2021). Remdesivir for treatment of COVID-19; an updated systematic review and meta-analysis. European Journal of Pharmacology, 897.

Am. Journal of Medicine

Ivermectin

Antwoord van Vlaamse Regering Kabinet Wouter Beke

Geachte,

Vlaams minister Beke vroeg mij u te contacteren in verband met uw mail.

Vaccins  hebben getoond dat ze een belangrijke rol spelen in de weg uit deze pandemie. Door de delta-variant is vaccinatie nog belangrijker geworden. We zien namelijk dat gevaccineerden het virus nog steeds kunnen krijgen, maar dit veel minder doorgeven. Hoe meer gevaccineerden er zijn, hoe minder het virus dus kan circuleren. Op die manier kunnen we onze meest kwetsbaren nog beter beschermen.

Aangezien op sommige plaatsen de vaccinatiegraad nog vrij laag is, willen de ministers van de Interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid  de vaccinatiegraad opkrikken. Vooral als het gaat om de zorgverleners werd er gedacht aan verplichting, al zal dit pas als laatste stap worden doorgevoerd. Er wordt daarom gewerkt met een actieplan.

1. Sensibiliseren 

De IMC wil maximaal inzetten op het sensibiliseren van de sector en beroepsorganisaties in de gezondheidszorg met de nadruk op kwaliteitsvolle en veilige zorgen. Via de Taskforce Vaccinatie zal er afgestemd worden met de koepel- en beroepsorganisaties over welke concrete en bijkomende maatregelen er kunnen genomen worden om de vaccinatiegraad op te krikken en vragen/ongerustheden over de vaccinatie weg te nemen.

2. Transparantie door kwaliteitsindicatoren

Daarnaast is het ook belangrijk om een indicatie te krijgen van de vaccinatiegraad per voorziening. Hiervoor worden gegevens verzameld voor de gezondheidszorginstellingen die vrijwillig willen deelnemen. Op deze manier kunnen we een vrij goed zicht krijgen over de vaccinatiegraad in onze voorzieningen. We weten dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen hoog is, maar deze transparantie kan bijdragen tot het gericht nemen van maatregelen.

3. Voorbereiding verplichte vaccinatie

De verplichting van de vaccinatie is een federale bevoegdheid. Er wordt nagegaan wat er nodig is om deze verplichting in te voeren. Vooraleer hierover een beslissing gemaakt wordt, werd advies gevraagd bij een aantal bevoegde instanties zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Momenteel is er dus nog geen verplichte vaccinatie tegen het COVID-19-virus en blijft de focus liggen op mobiliseren en sensibiliseren. Daarnaast wordt er in Brussel en Wallonië meer gebruik gemaakt van het Covid Safe Ticket omdat de vaccinatiegraad daar lager is. Ook voor Vlaanderen wordt momenteel bekeken op welke manier we hier eventueel meer gebruik van kunnen maken. Zo proberen we onze niet gevaccineerden te beschermen en daarnaast ook virusdoorbraken zoveel mogelijk te vermijden.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Prenen Nicky
Kabinetsmedewerker Wouter Beke


Vlaamse Regering
Kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

📢 Dit fors delen via: